Trends in consultaties huisarts, specialist en fysiotherapeut door ouderen

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2007. Dit artikel gaat in op ontwikkelingen in consultaties van huisarts, specialist en fysiotherapeut door ouderen in de leeftijd van 50 tot 80 jaar. Het percentage ouderen dat ten minste één keer per jaar een beroep doet op de medischspecialist en de fysiotherapeut is de afgelopen tien jaar gestegen. Het beroep op de huisarts bleef constant. Het gemiddeld aantal keren dat men één van deze zorgverleners bezoekt, bleef ook onveranderd. Vrouwen doen vaker een beroep op huisarts, specialist en fysiotherapeut dan mannen. Hoe ouder men is, hoe groter het beslag op de drie zorgvormen is. Omdat het aantal oude mensen in de afgelopen decennia fors is toegenomen, is ook het beroep op deze zorgvormen toegenomen. Auteurs: Marleen Wingen en Ferdy Otten