Toename van tijdelijke contracten met uitzicht op vaste aanstelling

Werknemers hebben steeds vaker een tijdelijk contract met uitzicht op een vaste aanstelling. Het betreft vooral jongere werknemers. Vooral in de snel groeiende zorgsector is het aantal werkenden met zo’n contract de afgelopen 15 jaar sterk gestegen.

6 procent werknemers heeft tijdelijk contract met uitzicht op vast

In 2010 waren er ruim 6,3 miljoen werknemers. Veruit het merendeel, 85 procent, van hen had een vast contract met vaste uren. Daarnaast had 6 procent een tijdelijk contract met uitzicht op vast. Dat aandeel is sinds 1996 verdubbeld.

Ten slotte bestond 9 procent van de werknemers uit flexwerkers, zoals uitzendkrachten en oproepkrachten. Dit aandeel varieert met de conjuncturele ontwikkeling en lag tussen 1996 en 2010 steeds tussen de 7 en de 10 procent.

Werknemers naar arbeidsrelatie

Werknemers naar arbeidsrelatie

Steeds vaker 35- tot 55-jarigen

Tijdelijke contracten met uitzicht op vast worden dikwijls gezien als een soort proeftijd. Het zijn dan ook vaak jongere werknemers die zo’n contract hebben. Zes op de tien van hen waren in 2010 onder de 35 jaar, tegenover drie op de tien met een vast contact met vaste uren.

Wel is het aandeel 35- tot 55-jarigen onder degenen met een tijdelijk contract met uitzicht op vast sinds 1996 fors gestegen: van 18 procent naar 37 procent.

Werknemers met een vast contract met vaste uren1) en met een tijdelijk contract met uitzicht op vast naar leeftijd

Werknemers met een vast contract met vaste uren1) en met een tijdelijk contract met uitzicht op vast naar leeftijd

Toename vooral in zorg

Het aantal werknemers met een tijdelijk contract met uitzicht op vast is vooral toegenomen in de gezondheids- en welzijnszorg. Deze sector is de laatste jaren sterk gegroeid. Bijna een op de vijf werknemers met een tijdelijk contract met uitzicht op vast werkte in 2009 in de zorg. In 1996 was de grootste groep werknemers met een dergelijk contract nog te vinden in de handel.

Werknemers met een tijdelijk contract en uitzicht op vast naar belangrijkste bedrijfssectoren

Werknemers met een tijdelijk contract en uitzicht op vast naar belangrijkste bedrijfssectoren

Lian Kösters

Bronnen: