Opnieuw meer vacatures

  • 135 duizend openstaande vacatures
  •  vooral meer vacatures bij ICT, industrie en zorg
  •  dynamiek op arbeidsmarkt neemt toe

Eind maart 2011 stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 135 duizend vacatures open. Dat zijn er 7 duizend meer dan een kwartaal eerder. Vrijwel alle sectoren droegen aan deze toename bij. Het aantal vacatures neemt sinds het eerste kwartaal van 2010 gestaag toe. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Aan het eind van het eerste kwartaal van 2011 telde de commerciële dienstverlening 79 duizend vacatures, 4 duizend meer dan een kwartaal eerder. Deze stijging is vooral toe te schrijven aan de ICT-sector en de zakelijke dienstverlening. Ook in de industrie hield de groei aan, het aantal vacatures nam toe naar 14 duizend.

De niet-commerciële dienstverlening kende voor het eerst in tweeënhalf jaar een stijging, het aantal vacatures kwam uit op 33 duizend. Deze toename is toe te schrijven aan de zorgsector waar eind maart 19 duizend vacatures openstonden. Bij de overheid daarentegen is sprake van een stabilisatie.

De dynamiek op de arbeidsmarkt is toegenomen. In het eerste kwartaal van 2011 zijn er 197 duizend vacatures ontstaan. Dit zijn er 23 duizend meer dan in dezelfde periode van 2010. Niet alleen zijn er meer vacatures ontstaan, ook vinden meer mensen een nieuwe baan. Het aantal vervulde vacatures bedroeg 186 duizend in het eerste kwartaal van 2011, 10 duizend meer dan in dezelfde periode in 2010.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.