Ouderschapsverlof in de marktsector meestal niet betaald

In 2009 kreeg een kwart van de werknemers in de marktsector het ouderschapsverlof geheel of gedeeltelijk doorbetaald. Dat is aanzienlijk minder dan in de overheids- en zorgsector, waar vier op de vijf werknemers met ouderschapsverlof doorbetaald werden.

Aandeel betaald ouderschapsverlof de laatste jaren vrij constant

Hoewel werkgevers in principe ouderschapsverlofuren niet hoeven uit te betalen, gebeurt dit vaak wel. In 2009 werd ruim de helft van de werknemers met ouderschapsverlof geheel of gedeeltelijk doorbetaald. Het ging om 43 duizend werknemers. De laatste jaren is het aandeel dat doorbetaald wordt tijdens ouderschapsverlof vrij constant. Tussen 2000 en 2005 nam het nog toe. Dat hing onder meer samen met de verbeterde betaling van ouderschapsverlof in het onderwijs.

Aandeel werknemers met betaald ouderschapsverlof naar sector

Aandeel werknemers met betaald ouderschapsverlof naar sector

Overheid en zorg betalen werknemers met ouderschapsverlof meestal door

Werknemers bij de overheid en in de zorg krijgen hun ouderschapsverlof veel vaker doorbetaald dan werknemers in de marktsector. In 2009 kreeg 79 procent van de werknemers met ouderschapsverlof in de overheids- en zorgsector doorbetaald. Dat gold in de marktsector voor 25 procent.

Minder vaak doorbetaald bij hoogopgeleiden in de marktsector

Bij hoogopgeleide werknemers in de marktsector wordt ouderschapsverlof minder vaak betaald dan bij laag- en middelbaar opgeleiden. In het tijdvak 2001/2009 kreeg gemiddeld bijna een kwart van de hoogopgeleiden tijdens ouderschapsverlof geheel of gedeeltelijk betaald. Bij de laag- en middelbaar opgeleiden was dat bijna 30 procent. De overheid en de zorg betaalden hoogopgeleiden juist vaker tijdens ouderschapsverlof door: 64 versus 56 procent.

Aandeel werknemers met betaald of onbetaald ouderschapsverlof, 2001/2009

Aandeel werknemers met betaald of onbetaald ouderschapsverlof, 2001/2009

Doreen Ewalds

Bron: StatLine, Ouderschapsverlof; gebruik en duur