Economie groeit 2,6 procent in het derde kwartaal 2006

De Nederlandse economie is in het derde kwartaal van 2006 met 2,6 procent gegroeid. Deze groei van het bruto binnenlands product (BBP) is behaald met een werkdag minder dan vorig jaar. De groei van de uitvoer en van de consumptie van huishoudens was dit kwartaal iets minder dan in het eerste halfjaar. De investeringen trokken echter verder aan. De uitvoer blijft de belangrijkste pijler onder de economische groei. Ook de werkgelegenheid blijft stijgen. Er waren 84 duizend banen meer dan een jaar eerder. Dit blijkt uit de eerste raming van de kwartaalrekeningen van het CBS.

Kwartaal-op-kwartaalgroei 0,6 procent

Het volume van het BBP was in het derde kwartaal 0,6 procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2006. Hierbij is rekening gehouden met werkdag- en seizoeneffecten. Deze kwartaal-op-kwartaalgroei is een fractie minder dan gemiddeld in de eerste helft van dit jaar.

Uitvoer groeit iets langzamer

Het volume van de uitvoer van goederen en diensten was in het derde kwartaal 6,1 procent hoger dan een jaar eerder. Daarmee steeg de uitvoer iets minder dan in de eerste helft van 2006, maar iets meer dan in heel 2005. De lichte groeivertraging komt voor rekening van de uitvoer van Nederlands product. De wederuitvoer liet nog steeds een zeer grote groei zien.
De invoer groeide iets sterker dan de uitvoer. De invoergroei komt niet alleen door de wederuitvoer, maar voor een belangrijk deel ook door de aantrekkende binnenlandse bestedingen en productie.

Aanhoudende groei consumentenbestedingen

Huishoudens hebben in het derde kwartaal 2,0 procent meer besteed dan in hetzelfde kwartaal van 2005. Hierbij is gecorrigeerd voor prijsveranderingen en veranderingen in het zorgstelsel. Deze groei is hoger dan in de jaren 2001 tot en met 2005, maar minder dan in de eerste helft van dit jaar. Dit komt vooral door de bestedingen aan duurzame consumptiegoederen. De groei hiervan blijft hoog, maar is minder uitbundig dan in het eerste halfjaar. Het volume van de overheidsconsumptie bleef ongewijzigd.

Investeringen trekken sterk aan

In het derde kwartaal van 2006 is 6,1 procent meer geïnvesteerd dan in hetzelfde kwartaal van 2005. Vooral in machines, de belangrijkste investeringscategorie voor het bedrijfsleven, maar ook in bedrijfsauto’s en in computers werd fors meer geïnvesteerd. Ook de investeringen in woningen en infrastructuur waren duidelijk hoger.

Hogere productie commerciële dienstverleners en bouwers

In het derde kwartaal was de productie in de meeste bedrijfstakken hoger. Dit geldt vooral voor de commerciële dienstverleners en de bouw. Binnen de commerciële dienstverlening was de groei het hoogst in de uitzendbranche, de groothandel en het bankwezen. De detailhandel groeide flink door de toegenomen kooplust van de consumenten. De bouwnijverheid profiteerde van de toegenomen investeringsactiviteit.
De productiegroei in de industrie was bescheiden. De productie in de landbouw liep zelfs licht terug. De productie van de energiesector was lager, omdat minder elektriciteit werd opgewekt en minder aardgas werd gewonnen. Er werd meer aardgas en elektriciteit ingevoerd. De groei van de niet-commerciële dienstverlening was zeer gering. De zorgsector groeide bescheiden, terwijl het overheidsbestuur kromp.

Werkgelegenheid blijft onverminderd stijgen

In het derde kwartaal van 2006 waren er 84 duizend banen van werknemers meer dan een jaar geleden. Deze groei van 1,1 procent is gelijk aan die in de eerste helft van dit jaar. In arbeidsjaren (voltijdbanen) valt de groei met 0,9 procent iets lager uit. Dit komt doordat het aantal deeltijdbanen sterker toeneemt dan het aantal voltijdbanen.
Na correctie voor seizoeninvloeden is het aantal banen in het derde kwartaal 0,3 procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2006. Ook hieruit blijkt dat de werkgelegenheid in vrijwel hetzelfde tempo blijft toenemen.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.