Uitzendwerk zwaar en lawaaiig

Uitzendkrachten moeten relatief vaak kracht zetten tijdens het werk. Ze werken ook vaker dan gemiddeld in een lawaaiige omgeving. Daarentegen doen uitzendkrachten relatief weinig werk waarvoor ze regelmatig achter een beeldscherm moeten werken. Terwijl 45% van de werknemers regelmatig achter een beeldscherm werkt, geldt dat bij uitzendkrachten maar voor 38%. Ook werken uitzendkrachten niet vaak onder hoge tijdsdruk.

Arbeidsomstandigheden werknemers en uitzendkrachten, gemiddelde 1997-1999
0657g1.gif (5448 bytes)

In sommige bedrijfssectoren moeten uitzendkrachten relatief vaak krachtsinspanningen leveren tijdens het werk. In de industrie, de cultuur en overige dienstverlening, de handel en het openbaar bestuur zijn de verschillen tussen werknemers en uitzendkrachten vrij groot. Een kwart van de werknemers in de industrie zegt regelmatig kracht te moeten zetten tijdens het werk. Van alle uitzendkrachten in de industriesector doet ruim eenderde dat regelmatig. Ook in de zakelijke dienstverlening en in de vervoerssector doen uitzendkrachten zwaarder werk dan andere werknemers.

In de zorgsector en in de landbouw en visserij gebruiken uitzendkrachten juist minder vaak kracht dan het vaste personeel. Van alle werknemers in de zorgsector moet 35% regelmatig kracht gebruiken. Van de uitzendkrachten in de zorg zet 28% regelmatig kracht. Ook in de bouw, in het onderwijs en in de horeca doen uitzendkrachten minder zwaar werk dan andere werknemers.

Uitzendkrachten worden ook vaker blootgesteld aan lawaai tijdens het werk dan andere werkenden. Vooral in de industrie, de post en telecommunicatie en in de sector cultuur en overige dienstverlening werken uitzendkrachten vaak in een omgeving met veel lawaai.

In de industrie wordt ruim een kwart van de mensen regelmatig blootgesteld aan lawaai. Dat is meer dan in alle andere sectoren. Uitzendkrachten in de industrie werken nog vaker in een omgeving met veel lawaai. Eenderde van hen heeft regelmatig last van lawaai op het werk. Ook in de handel en in de zakelijke dienstverlening werken uitzendkrachten vaker in een lawaaiige omgeving dan de andere werknemers.

In andere sectoren is weinig verschil tussen uitzendkrachten en werknemers wat betreft het werken in een lawaaiige omgeving. In het onderwijs bijvoorbeeld hebben uitzendkrachten wat minder vaak met lawaai te maken dan andere werknemers en in de bouwnijverheid en horeca is er helemaal geen verschil.

Ingrid Beckers