Zoekresultaten

24 resultaten voor keyword:woningbezit
24 resultaten voor keyword:woningbezit

Bewoning van recreatie-objecten in Nederland, 1-1-2023

Deze tabellenset geeft inzicht in de bewoning van recreatie-objecten en overige woningen in eigendom van particuliere eigenaren van recreatie-objecten op 1 januari 2023.

Cijfers

Haalbaarheidsonderzoek differentiatie eigendom woningen

Haalbaarheidsonderzoek naar verdere differentiatie eigendom woningvoorraad.

Cijfers

Aantallen en kenmerken van Verenigingen van Eigenaren 2022

De tabellenset geeft inzicht in aantallen en kenmerken van Verenigingen van Eigenaren (VvE’s), woningen in VvE’s en de huishoudens die in deze woningen wonen op 1 januari 2022.

Cijfers

Inkomen van huishoudens; inkomensbestanddelen, huishoudenskenmerken

Totaal, gemiddeld en mediaan inkomen van huishoudens Huishoudkenmerken en inkomensbestanddelen

Cijfers

Inkomen van huishoudens; inkomensklassen, huishoudenskenmerken

Gemiddeld en mediaan inkomen van particuliere huishoudens inkomensklassen en huishoudkenmerken

Cijfers

Schenkingen (waarvoor aangifte); kenmerken schenking, schenker en ontvanger

Aantal schenkingen, verschuldigde belasting, bruto- en netto waarde Perioden, type vrijstelling, kenmerken schenker en kenmerken ontvanger

Cijfers

Nalatenschappen; nagelaten vermogen, kenmerken

Nalatenschappen van overleden personen Vermogensbestanddelen, geslacht, burgerlijke staat, inkomensgroepen

Cijfers

Vermogen van huishoudens; huishoudenskenmerken, vermogensbestanddelen

Totaal, gemiddeld en mediaan vermogen van huishoudens huishoudkenmerken en vermogensbestanddelen

Cijfers

Vermogen van huishoudens; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2020)

Vermogen, huishouden, bezittingen, schulden Samenstelling huishoudens, leeftijd, migratie, inkomen, woning

Cijfers

Vermogens van huishoudens leveren steeds meer inkomen op

In 2019 bedroeg het inkomen uit vermogen gemiddeld 5 procent van het bruto-inkomen van huishoudens, tegen 2 procent in 2011. Het inkomen uit vermogen is in het afgelopen decennium toegenomen door...

Artikelen

Vermogen van huishoudens in 2019 hoger door eigen woning

Op 1 januari 2019 bedroeg het doorsnee vermogen van Nederlandse huishoudens 49,8 duizend euro. Dat is 12 duizend euro meer dan een jaar eerder. De toename komt vooral doordat woningen in waarde...

Artikelen

Schenkingen vooral van ouders aan vermogende kinderen

Tussen 2007 en 2015 deden Nederlandse huishoudens gemiddeld ruim 80 duizend schenkingen per jaar met gemiddeld een totale waarde van bijna 4,5 miljard euro per jaar. 80 procent van de schenkers en...

Artikelen

Nagelaten vermogen neemt weer toe in 2015

Ruim 146 duizend overledenen lieten in 2015 15,5 miljard euro aan erfenissen na, 680 miljoen euro meer dan in 2014. De waarde van de nagelaten woning vormde met 5,9 miljard euro de grootste post....

Artikelen

Naturalisatie vergroot kansen migrant

de effecten van naturalisatie op de kans op werk, de hoogte van het inkomen en het bezit van een eigen huis

Artikelen

Vooral vermogende ouderen vrijgesteld van woningforfait

De totale vrijstelling van het eigenwoningforfait kwam in 2016 uit op 1,6 miljard euro.

Artikelen

Huis verkopen in bevingsgebied duurt relatief lang

Woningen in het aardbevingsgebied worden sneller verkocht dan in 2012.

Artikelen

Hypotheekschulden in 2015 niet verder opgelopen

De ontwikkeling van de hypotheekschulden van huishoudens en eigenwoningbezit.

Artikelen

Indicatoren woningmarkt op groen

Bijna alle factoren van de CBS-woningmarktbloem staan op groen.

Artikelen

Belastingvoordeel woningbezit is 280 euro per maand

Huishoudens met een eigen woning hadden in 2014 een gemiddeld belastingvoordeel van 280 euro per maand. Dat is 10 euro per maand minder dan in 2012 doordat woningeigenaren hebben afgelost op hun...

Artikelen

Eén op de drie woningen eigendom van woningcorporatie

De woningcorporaties zijn eigenaren van 2,3 miljoen woningen in Nederland. Het betekent dat een op de drie woningen in ons land in het bezit is van een woningcorporatie.

Artikelen

Inflatie gestegen naar 1,9 procent

De inflatie is in december gestegen naar 1,9 procent, het hoogste inflatiecijfer na maart 2009. In november was de inflatie nog 1,6 procent.

Artikelen

Wie krijgt na echtscheiding de woning? Het effect van Gender Balance op het behouden van de woning na een echtscheiding

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2009. Een echtscheiding kan niet alleen gepaard gaan met veel emoties, maar ook met ingrijpende financiële gevolgen.

Artikelen
Artikelen
Artikelen