Zoekresultaten

27 resultaten voor keyword:woningbezit
27 resultaten voor keyword:woningbezit

Pagina 1 van 2

Wie krijgt na echtscheiding de woning? Het effect van Gender Balance op het behouden van de woning na een echtscheiding

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2009. Een echtscheiding kan niet alleen gepaard gaan met veel emoties, maar ook met ingrijpende financiële gevolgen.

Artikelen

Eigen woningbezit van huishoudens

Eigen woningbezit van particuliere huishoudens in zelfstandige woningen, 1998-2015.

Cijfers

Naturalisatie vergroot kansen migrant

de effecten van naturalisatie op de kans op werk, de hoogte van het inkomen en het bezit van een eigen huis

Artikelen
Artikelen

SEEH-subsidie naar inkomen, 2016-2020

Voor een evaluatie van de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) heeft het CBS in kaart gebracht hoe het gebruik van de SEEH-regeling verdeeld is over inkomensgroepen en overige...

Cijfers

Verkamering in Leiden, 2018

Verkamerde woningen in de gemeente Leiden met achtergrondkenmerken, 2018.

Cijfers

Haalbaarheidsonderzoek particuliere verhuurders, 2015

Betreft haalbaarheidsonderzoek waarin particuliere verhuurders worden onderscheiden, naar provincie, 1 januari 2015.

Cijfers
Artikelen

Vooral vermogende ouderen vrijgesteld van woningforfait

De totale vrijstelling van het eigenwoningforfait kwam in 2016 uit op 1,6 miljard euro.

Artikelen

Hypotheekschulden in 2015 niet verder opgelopen

De ontwikkeling van de hypotheekschulden van huishoudens en eigenwoningbezit.

Artikelen

Verbeterde afleiding eigenaren van huurwoningen

Haalbaarheidsonderzoek afbakening van institutionele beleggers in huurwoningen

Cijfers

Indicatoren woningmarkt op groen

Bijna alle factoren van de CBS-woningmarktbloem staan op groen.

Artikelen

Warmte/koude-opslag projecten bij woningen, 2015

Bodemenergie, grondwater, hernieuwbare energie, debiet

Cijfers
Cijfers

Nagelaten vermogen neemt weer toe in 2015

Ruim 146 duizend overledenen lieten in 2015 15,5 miljard euro aan erfenissen na, 680 miljoen euro meer dan in 2014. De waarde van de nagelaten woning vormde met 5,9 miljard euro de grootste post....

Artikelen

Eén op de drie woningen eigendom van woningcorporatie

De woningcorporaties zijn eigenaren van 2,3 miljoen woningen in Nederland. Het betekent dat een op de drie woningen in ons land in het bezit is van een woningcorporatie.

Artikelen

Aftrek eigenwoningforfait

Maatwerktabellen met gegevens over huishoudens met een eigen woning die wel of geen aftrek eigenwoningforfait hebben.

Cijfers

Vermogens van huishoudens leveren steeds meer inkomen op

In 2019 bedroeg het inkomen uit vermogen gemiddeld 5 procent van het bruto-inkomen van huishoudens, tegen 2 procent in 2011. Het inkomen uit vermogen is in het afgelopen decennium toegenomen door...

Artikelen

Huis verkopen in bevingsgebied duurt relatief lang

Woningen in het aardbevingsgebied worden sneller verkocht dan in 2012.

Artikelen

Belastingvoordeel woningbezit is 280 euro per maand

Huishoudens met een eigen woning hadden in 2014 een gemiddeld belastingvoordeel van 280 euro per maand. Dat is 10 euro per maand minder dan in 2012 doordat woningeigenaren hebben afgelost op hun...

Artikelen

Schenkingen vooral van ouders aan vermogende kinderen

Tussen 2007 en 2015 deden Nederlandse huishoudens gemiddeld ruim 80 duizend schenkingen per jaar met gemiddeld een totale waarde van bijna 4,5 miljard euro per jaar. 80 procent van de schenkers en...

Artikelen