Indicatoren woningmarkt op groen

© ANP
In het eerste kwartaal van 2016 waren bestaande koopwoningen gemiddeld 4,1 procent duurder dan een jaar eerder. Al twee jaar is sprake van prijsstijgingen. Bijna alle factoren van de CBS-woningmarktbloem staan op groen.

Wel liggen de woningprijzen gemiddeld bijna 15 procent onder de piek in 2008. Amsterdam vormt de uitzondering, de huizenprijzen zijn daar inmiddels hoger dan voor de crisis, blijkt uit onderzoek van het CBS.

Woningmarktbloem

In de woningmarktbloem is een aantal factoren weergegeven dat de prijsontwikkeling van koopwoningen kan beïnvloeden. In het eerste kwartaal stonden minder woningen te koop, daalde de hypotheekrente, nam de koopgeneigdheid toe en zijn meer huizen verkocht dan in het eerste kwartaal van 2015. Normaal gesproken heeft dit een verhogend effect op de huizenprijzen.

Ook lag de vraagprijs per vierkante meter van woningen in het eerste kwartaal 0,5 procent hoger dan een jaar eerder. Dit is de eerste stijging van de vraagprijs sinds het begin van de meting in 2013.

Anderzijds is in 2016 de regelgeving voor het financieren van een eigen woning wat versoberd. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar zijn de leenvoorwaarden aangescherpt en is de hypotheekrenteaftrek verder verlaagd. Daarnaast kan in 2016 een hypotheek worden afgesloten voor maximaal 102 procent van de waarde van het koophuis. Dit is 1 procentpunt minder dan in 2015.

Ten slotte stonden woningen gemiddeld even lang te koop als in het eerste kwartaal van 2015.

Geen verlaging grens Nationale Hypotheek Garantie

Doordat de grens voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG) dit jaar niet verder verlaagd wordt, kunnen kopers hiervan blijven profiteren. In het eerste kwartaal van 2016 kocht 8 procent een huis dat tussen de huidige grens en de geannuleerde nieuwe grens viel. Bij een verlaging van de grens hadden deze kopers geen recht gehad op NHG. Kopers met NHG profiteren van rentekorting en bescherming tegen restschuld bij gedwongen verkoop van de woning.


*maximale NHG norm gecorrigeerd op bijkomende kosten

De animatie huizenmarkt in beeld toont de regionale ontwikkeling van de verkoopprijzen per kwartaal en transacties van bestaande koopwoningen. Vandaag publiceert CBS ook over de maand- en kwartaalontwikkeling van de woningprijzen.

Prijsontwikkelingen ‘verbloemd’
Het hart van de bloem toont de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen. Rondom zijn factoren gepresenteerd die hierop van invloed kunnen zijn. De gepresenteerde factoren zijn niet de enige die de prijs kunnen beïnvloeden, maar zijn geselecteerd op basis van beschikbaarheid. Aan de hand van kleuren is aangegeven of de ontwikkelingen in de bloembladen op lange termijn een verhogend of verlagend effect hebben op de prijzen van bestaande koopwoningen. Het doel van de bloem is niet om causale relaties te bevestigen tussen de verschillende factoren, maar om verschillende statistieken in samenhang te presenteren. Een uitgebreide beschrijving van de gepresenteerde onderliggende indicatoren is gegeven in de volgende toelichting.