Zoekresultaten

251 resultaten voor keyword:werkzame beroepsbevolking
251 resultaten voor keyword:werkzame beroepsbevolking

Pagina 1 van 11

Aansluiting opleiding en werk mbo-gediplomeerden

Maatwerktabellen over de aansluiting van opleiding en werk van mbo’ers die in schooljaar 2015/’16 hun diploma hebben behaald.

Cijfers

Aansluiting opleiding en werk mbo-gediplomeerden 2018

Aansluiting opleiding en werk mbo naar instelling en regio SVO 2018.

Cijfers
Artikelen

Monitor diversiteit in het jeugdbeleid, vervolgmeting

Tabellen die een beeld geven van de leefsituatie en het voorzieningengebruik van allochtone en autochtone jongeren op terreinen als gezin, school, vrije tijd en arbeidsmarkt en de diversiteit van het...

Artikelen

Aantal deeltijders groeit harder dan aantal voltijders

In het tweede kwartaal van 2008 bestond de werkzame beroepsbevolking uit 7,4 miljoen personen, Sinds het vierde kwartaal van 2005 is aantal werkenden onafgebroken gegroeid. Het aantal deeltijders...

Artikelen

Werkzame beroepsbevolking weer ouder

De gemiddelde leeftijd van de werkzame beroepsbevolking is in 2011 verder opgelopen tot ruim 41 jaar. Begin jaren negentig was dit nog 36 jaar.

Artikelen

Werkzame beroepsbevolking, 2018

Werkzame beroepsbevolking naar positie in de werkkring, geslacht en leeftijd in jaren.

Cijfers

Sterke groei zelfstandigen zonder personeel voorbij

In 2008 telde ons land ruim 640 duizend zelfstandigen zonder personeel. Hun aantal is de afgelopen twaalf jaar sterk toegenomen, het sterkst in de dienstverlenende sectoren en de bouw.

Artikelen

Vrouwen op de arbeidsmarkt, 2016

Arbeidsparticipatie, economische zelfstandigheid en opleidingsniveau van vrouwen en mannen naar achtergrondkenmerken.

Cijfers

Aansluiting opleiding en werk (12u) mbo-gedipl. 2018

Aansluiting opleiding en werk (12-uursgrens) mbo naar instelling en regio SVO 2018.

Cijfers

Inhaalslag vrouwelijke 40-ers met werk zet niet door

Van de laatste twee generaties vrouwelijke 40-ers is de arbeidsdeelname gelijk gebleven maar nog lager dan van mannen.

Artikelen

Arbeidspositie naar migratieachtergrond 2003-2017

Dit artikel gaat in op drie kernindicatoren van het integratiebeleid: de nettoarbeidsparticipatie, het werkloosheidspercentage en het percentage van de bevolking dat werkt als werknemer voor meer dan...

Artikelen

Toename aantal werkenden vooral bij 55-plussers

In het derde kwartaal van 2019 waren er 9,0 miljoen personen met betaald werk, 106 duizend meer dan eind 2018. Ruim 60 procent van die groei komt voor rekening van 45- tot 75-jarigen. Vooral het...

Artikelen

Arbeidsomstandigheden; persoonskenmerken 1997-2005

Arbeidsomstandigheden absoluut en in procenten. Naar persoonskenmerken.

Cijfers

Arbeidsdeelname; kerncijfers geboortegeneratie vanaf 1910 tot 1915

Arbeidsparticipatie, arbeidsrelatie, inkomen en uitkering naar geboortegeneratie en leeftijd, cohort en leeftijd

Cijfers

Sterftefracties per GGD-regio, 2012-2014

Gegevens over sterftefracties van de werkzame bevolking uitgesplitst.

Cijfers

Arbeidsparticipatie en de afstand tot de arbeidsmarkt in Nederland, 2011

Deze tabellen geven een beeld van de participatie op de arbeidsmarkt van 15- tot en met 64-jarigen in Nederland in 2011. Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking; beroep en onderwijsniveau

ISCO unitgroup naar hoogst behaalde onderwijsniveau, 2014, 2015 en 2016 .

Cijfers

Arbeidsomstandigheden: controle over werk, werkdruk en beloningen

Controle over werk, werkdruk en beloning naar kenmerken van personen en bedrijven.

Cijfers

De gemiddelde leeftijd van de werkzame beroepsbevolking

Werkzame beroepsbevolking, gemiddelde leeftijd, naar positie in de werkkring kwartalen 2015 t/m kwartalen 2018

Cijfers

Arbeidsdeelname van technici, 2013-2017

Cijfers over technische opleidingen, beroepen en sectoren, 2013-2016

Cijfers