Aantal werkenden Caribisch Nederland in 2022 verder toegenomen

Man stuukt  wand van woning met op de achtergrond de zee en een palmboom
© CBS
De werkzame beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar op Caribisch Nederland is in 2022 vergeleken met 2020 met 9 procent toegenomen naar 15,7 duizend. Tijdens de coronapandemie in 2020 stagneerde het aantal werkenden. Van de drie eilanden was de groei op Bonaire het grootst. De toename van het aantal werkenden betrof zowel de lokale bevolking van de eilanden als immigranten. Dit blijkt uit het meest recente Arbeidskrachtenonderzoek Caribisch Nederland van het CBS.

Werkzame beroepsbevolking op Caribisch Nederland, 15 tot 75 jaar
JaartalBonaire (x 1 000)Sint Eustatius (x 1 000)Saba (x 1 000)
202212,841,811,01
202011,491,721,13
201811,241,861,17
201610,701,610,97

Op Bonaire groeide de werkzame beroepsbevolking in 2022 ten opzichte van twee jaar eerder met 1,4 duizend (+12 procent) naar 12,8 duizend mensen. Op Bonaire werkte 72,5 procent van alle 15- tot 75-jarigen. In 2020 was deze nettoarbeidsparticipatie nog 69,8 procent.

Op Sint Eustatius groeide de werkzame beroepsbevolking met 5 procent naar 1,8 duizend werkenden. Op Sint Eustatius werkte 72,9 procent.

Alleen op Saba daalde het aantal werkenden; daar werkten in 2022 zo’n duizend mensen, 120 minder dan twee jaar eerder. Op Saba werkte 67,0 procent van de bevolking van 15 tot 75 jaar.

Meer immigranten en meer lokale mensen aan het werk

Het aantal lokale werkenden nam met 410 toe naar 8,2 duizend en zit weer op het niveau van 2018. Lokale werkenden zijn werkenden die geboren zijn op één van de eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen, dat wil zeggen de eilanden van Caribisch Nederland of op Aruba, Curaçao of Sint Maarten.

In 2020, tijdens de coronapandemie, nam met name het aantal lokale werkenden af. In 2020 daalde dit met 320 naar 7,8 duizend. Het aantal werkenden dat elders geboren was groeide in 2020 wel en nam daarna met 940 verder toe naar 7,5 duizend.

Werkzame beroepsbevolking op Caribisch Nederland, 15 tot 75 jaar, geboorteland
JaartalGeboren op Bonaire, Sint Eustatius of Saba (x 1 000)Geboren op Aruba, Curacao of Sint Maarten (x 1 000)Elders geboren (x 1 000)
20225,232,967,48
20204,673,126,54
20185,322,776,18
20164,812,595,89

Relatief grote groei werkende Dominicanen en Colombianen op Bonaire

Bijna een derde van de werkenden op Bonaire was in 2022 een geboren Bonairiaan. In absolute aantallen was de groei onder deze groep het grootst (+500). Het aantal werkenden uit andere landen groeide ook, waardoor het percentage werkende Bonairianen hetzelfde bleef. Bonairianen werken vooral in het openbaar bestuur, het onderwijs en in de bouw. Op nummer twee stonden werkenden uit Curaçao, 17 procent van de werkenden is hier geboren.

Onder de immigranten is vooral de groei van het aantal Dominicanen en Colombianen dat op Bonaire werkt relatief groot. Vergeleken met 2020 is het aantal werkenden uit die landen in 2022 met elk ruim 40 procent gestegen. Ze werkten vooral in de bouw en de horeca.

Werkzame beroepsbevolking Bonaire, top 5 geboorteland
Geboorteland2022 (%)2020 (%)
Bonaire3232
Curaçao 1719
Europees
Nederland
1614
Dominicaanse
Republiek
86
Colombia76

Ook op Sint Eustatius meer werkenden uit de Dominicaanse Republiek

Ruim 40 procent van de werkenden op Sint Eustatius was in 2022 een geboren Statiaan. Met name in het onderwijs nam het aantal werkende geboren Statianen de laatste twee jaar toe, dit aantal verdubbelde.

Op de tweede plek staan de werkenden geboren in de Dominicaanse Republiek (12 procent). Ten opzichte van 2020 groeide het aantal werkenden in deze groep met 36 procent. Deze mensen werkten vooral in de horeca.

Werkzame beroepsbevolking Sint Eustatius, top 5 geboorteland
Geboorteland2022 (%)2020 (%)
Sint Eustatius4039
Dominicaanse
Republiek
129
Sint Maarten87
Curaçao 76
Saint Kitts
en Nevis
68

Minder niet-lokale werkenden op Saba

Zo’n 31 procent van de werkzame beroepsbevolking op Saba was in 2022 een geboren Sabaan. Dit was de grootste groep van alle werkenden op Saba. Zij werkten vooral in het openbaar bestuur. Op de tweede plek staan werkenden die zijn geboren op Sint Maarten (10 procent). De afname van het aantal werkenden op Saba is met name te zien bij werkenden die niet op het eiland geboren zijn.

Werkzame beroepsbevolking Saba, top 5 geboorteland
Geboorteland2022 (%)2020 (%)
Saba3129
Sint Maarten107
Dominicaanse
Republiek
96
Colombia89
Europees
Nederland
77