Sterke afname aantal langdurig werklozen in afgelopen 10 jaar

Stadskanaal - Een vrouw kijkt naar vacatures bij een uitzendbureau.
© ANP / Venema Media
In het tweede kwartaal van 2023 was 1 op de 7 werklozen langdurig werkloos, dat wil zeggen twaalf maanden of langer. In hetzelfde kwartaal van 2013 waren dat er een stuk meer: 1 op de 3. In 2023 zaten werklozen relatief vaak nog maar kort zonder werk. Dat meldt het CBS.

In totaal waren er 348 duizend werklozen in het tweede kwartaal van 2023. Hiermee is het aantal werklozen in de afgelopen tien jaar ruim gehalveerd. Het aantal langdurig werklozen is relatief sterk afgenomen: van 240 duizend in het tweede kwartaal van 2013 naar 47 duizend in 2023. Het aantal werklozen dat nog maar kort (minder dan 12 maanden) werkloos is, nam in dezelfde periode af van 484 duizend naar 288 duizend.

Werklozen (15- tot 75-jarigen) naar werkloosheidsduur, 2e kwartaal
JaartalKortdurend werkloos (x 1 000)Langdurig werkloos (x 1 000)Onbekend (x 1 000)
201348424023
201447627124
201541730013
201639325417
201734819713
201830214911
20193051019
20203807010
20213178414
20222496812
20232884712

Kortdurend werklozen gemiddeld jonger dan tien jaar geleden

De totale groep werklozen is gemiddeld genomen jonger dan tien jaar geleden. Deze verjonging is alleen zichtbaar bij werklozen die nog maar kort (minder dan 12 maanden) zonder werk zitten. In het tweede kwartaal van 2023 was 48 procent van hen jonger dan 25 jaar, terwijl dit in 2013 nog 38 procent was.

Langdurig werklozen zijn gemiddeld ouder dan mensen die kort werkloos zijn. Bovendien is het aandeel 45-plussers onder de langdurig werklozen iets toegenomen in de afgelopen tien jaar. De leeftijdsverdeling van de totale bevolking van 15 tot 75 jaar is in deze periode niet veel veranderd.

Bevolking en werkloze beroepsbevolking naar leeftijd, 2e kwartaal
CategorieJaartal15 tot 25 jaar (%)25 tot 45 jaar (%)45 tot 75 jaar (%)
Bevolking201316,134,149,7
Bevolking202316,333,650,1
Kortdurend
werkloos
201337,638,124,4
Kortdurend
werkloos
202348,132,619,3
Langdurig
werkloos
201312,631,855,7
Langdurig
werkloos
20237,929,862,3

Relatief sterke toename onderwijsniveau werklozen

Werklozen waren in het tweede kwartaal van 2023 gemiddeld hoger opgeleid dan tien jaar geleden. Zo had 31 procent een hoog onderwijsniveau (hbo, wo); in 2013 was dat 20 procent. Ook onder de totale bevolking nam het aandeel hoogopgeleiden toe, maar minder sterk dan onder werklozen: van 28 procent in het tweede kwartaal van 2013, naar 36 procent in hetzelfde kwartaal van 2023.

Zowel onder langdurig werklozen als onder diegenen die korter dan een jaar op zoek naar werk zijn, nam het aandeel hoogopgeleiden toe, maar de toename was het sterkst onder langdurig werklozen. In het tweede kwartaal van 2023 was 29 procent van de mensen die kortdurend werkloos waren hoogopgeleid. Onder langdurig werklozen was dit 40 procent.

Bevolking en werkloze beroepsbevolking naar hoogst behaald onderwijsniveau, 2e kwartaal
CategorieJaartalLaag onderwijsniveau (%)Middelbaar onderwijsniveau (%)Hoog onderwijsniveau (%)Onbekend (%)
Bevolking
(15 tot 75 jaar)
20132940282
Bevolking
(15 tot 75 jaar)
20232637361
Kortdurend
werkloos
20133642193
Kortdurend
werkloos
20233734291
Langdurig
werkloos
20133244232
Langdurig
werkloos
20232137401