Zoekresultaten

17 resultaten voor keyword:volksgezondheid
17 resultaten voor keyword:volksgezondheid

Ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl bij kinderen tot 12 jaar

Gezondheid, zorggebruik, leefstijl bij kinderen tot 12 jaar leeftijd, geslacht

Cijfers

Leefstijl en (preventief) gezondheidsonderzoek; persoonskenmerken

roken, alcohol, drugs, overgewicht, bewegen, seksuele gezondheid, preventief onderzoek, mantelzorg geven.

Cijfers

Meer mensen laten ontlasting onderzoeken

Met de invoering van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker geven sinds 2014 steeds meer mensen aan ontlastingsonderzoek te laten uitvoeren, waarbij de sterkste toename zit bij de oudere...

Artikelen

Levenskwaliteit van Nederlanders in beeld

publicatie ‘Kwaliteit van leven in Nederland’ combineert welvaart en welzijn op persoonsniveau en bevolkingsgroepen

Artikelen

Kinderen eten te weinig fruit, groente en vis

Veel kinderen van 1 tot 12 jaar eten minder fruit, groente en vis dan aanbevolen.

Artikelen

Gezondheid belangrijkste reden om te stoppen met roken

Advies en aansporing van een zorgverlener is voor rokers een van de belangrijkste motivaties om te stoppen

Artikelen

De Staat van Volksgezondheid en Zorg

De Staat VenZ beschrijft de stand van zaken op de verschillende beleidsterreinen van het ministerie van VWS.

Artikelen

Bronnenonderzoek Digitale Atlas Natuurlijk Kapitaal

Rapport dat de mogelijkheden beschrijft om bronnen van CBS te gebruiken voor de digitale atlas natuurlijk kapitaal

Artikelen

220 duizend Nederlanders voelen zich zwaar belast door mantelzorg

Ruim anderhalf miljoen mensen in Nederland geven intensief of langdurig mantelzorg. Van deze mantelzorgers voelt 1 op de 7, ongeveer 220 duizend personen, zich tamelijk zwaar tot zwaar belast. Onder...

Artikelen

Bevolkingsprognose 2012-2060: model en veronderstellingen betreffende de sterfte

Als onderdeel van de bevolkingsprognose publiceert het CBS om het jaar een langetermijnprognose voor de sterftekansen en de levensverwachting in Nederland. De nieuwste update van deze prognose is op...

Artikelen

Gezondheidsmonitor: Onderzoek naar de gezondheid en de gezondheidsbeleving van burgers op landelijk en lokaal niveau

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD Nederland) zijn een samenwerking gestart. Met als...

Artikelen

Trendrapport 2010, Landelijke Jeugdmonitor

In dit Trendrapport 2010 staan de ontwikkelingen centraal die zich de afgelopen jaren op het terrein van de jeugd hebben voorgedaan. Het is een gezamenlijke publicatie van het Ministerie van...

Publicaties

Landelijke natuurmeetnetten 2003

De publicatie geeft informatie over de natuurmeetnetten die diverse organisaties in 2003 hebben uitgevoerd binnen het Netwerk Ecologische Monitoring. Het CBS rapporteert jaarlijks over de kwaliteit...

Publicaties
Artikelen