Jeugd in Nederlandse gemeenten (3e kwartaalrapport 2008 Landelijke Jeugdmonitor)

Dit is de 3e kwartaalrapportage 2008 van de Landelijke Jeugdmonitor. Dat is een website met gegevens over de jeugd in Nederland op het gebied van onderwijs, gezondheid en welzijn, justitie en arbeid. De website bevat ook kwartaalrapportages die een wisselende selectie van de gegevens in de Jeugdmonitor toelichten.

Deze rapportage heeft als onderwerp: Jeugd in Nederlandse gemeenten. Het beschrijft die aspecten van de jeugd die op gemeenteniveau beschikbaar zijn op de website Landelijke Jeugdmonitor.