De Staat van Volksgezondheid en Zorg

© ANP
Vandaag presenteren acht samenwerkende organisaties onder regie van het RIVM de eerste versie van de Staat van Volksgezondheid en Zorg. De Staat VenZ beschrijft de stand van zaken op de verschillende beleidsterreinen van het ministerie van VWS.
Het belangrijkste doel van de Staat VenZ is actuele en eenduidige kerncijfers te presenteren waarmee het beleid van VWS kan worden gevolgd en verantwoord. Het digitale cijferoverzicht is vanaf vandaag te vinden op www.staatvenz.nl.

De Staat VenZ bestaat uit een digitaal cijferoverzicht, een hierop gebaseerde jaarlijkse rapportage, die elk jaar in mei voor Verantwoordingsdag naar de Tweede Kamer wordt gestuurd en uit thematische rapportages.

Cijfers, trends en vergelijkingen

Het digitaal cijferoverzicht presenteert alle kerncijfers voor beleid naar thema (bijvoorbeeld jeugd, sport en bewegen), naar levensfase en op alfabet. Het betreft het meest actuele cijfer, een historische trend en waar mogelijk een regionale of internationale vergelijking. Dit wordt aangevuld met een beschrijving van de definitie en een verantwoording van de bron. Bij het presenteren van de cijfers gaat het niet alleen om de bevolking als geheel, maar ook om relevante uitsplitsingen zoals naar geslacht, leeftijd en opleiding.

Groeitraject

Het maken van de Staat VenZ is een groeitraject en de komende maanden zullen meer cijfers worden toegevoegd en cijfers geactualiseerd. In de loop van 2016 zal de eerste thematische rapportage verschijnen. In mei 2018 zal het cijferoverzicht het volledige terrein van volksgezondheid en zorg dekken.

Product van samenwerking

De Staat VenZ wordt gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL), het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), het Trimbos-instituut en Zorginstituut Nederland (ZIN). Deze partijen werken gezamenlijk aan heldere, eenduidige kerncijfers over de volksgezondheid en zorg in Nederland.