Een derde van de Nederlanders beweegt onvoldoende

Lichaamsbeweging heeft een positieve invloed op de gezondheid. Wie gezond wil blijven moet dan ook zorgen voor voldoende lichamelijke activiteit. Lichaamsbeweging levert pas echt een belangrijke bijdrage aan de gezondheid als men voldoet aan de "Norm voor Gezond Bewegen": tenminste vijf dagen in de week minimaal 30 minuten. Voor veel Nederlanders is dat echter te veel gevraagd.

Ruim 30% van de Nederlanders doet namelijk niet aan sport. Bijna de helft van de Nederlanders is wel lichamelijk actief, maar niet genoeg om te voldoen aan de norm. De overige 20% van onze landgenoten is wel vijf dagen per week gedurende minimaal 30 minuten actief. Gelet op de risico’s die samenhangen met een leefstijl zonder lichaamsbeweging, is dat uit het oogpunt van onze volksgezondheid zorgwekkend.

Lichaamsbeweging

Lichaamsbeweging
Ook in het begin van de jaren negentig was het al slecht gesteld met het bewegingsgedrag van de Nederlander. Tegelijkertijd bleek uit allerlei onderzoeken steeds duidelijker dat lichaamsbeweging goed is voor de gezondheid. Deze bevindingen leidden tot allerlei landelijke campagnes zoals Nederland in Beweging! en Jeugd in Beweging!

Nederlanders bewegen echter nog steeds onvoldoende. In het afgelopen decennium bleef het percentage volwassenen hoog dat niet aan sport doet of aan andere vormen van lichaamsbeweging.
Nederlanders zijn zelfs iets minder lichamelijk actief geworden: het aantal landgenoten dat volgens de norm beweegt is tussen 1990 en 1997 gedaald van 22 % naar 20%.

Uren lichaamsbeweging per week

Uren lichaamsbeweging per week
Campagnes als Nederland in Beweging! pleiten voor integratie van lichamelijke activiteit in het dagelijkse leven. Bewegen is meer dan sporten in een sportclub. Bovendien levert sportbeoefening maar een beperkte bijdrage aan de dagelijkse lichaamsbeweging. Huishoudelijke arbeid en het werk zorgen voor meer dan de helft van de dagelijkse lichamelijke activiteit

Carin Reep-van den Bergh (CBS) en Vincent Hildebrandt (TNO)

Bron: Trends in sportieve activiteit in Nederland