Landelijke natuurmeetnetten 2003

De publicatie geeft informatie over de natuurmeetnetten die diverse organisaties in 2003 hebben uitgevoerd binnen het Netwerk Ecologische Monitoring. Het CBS rapporteert jaarlijks over de kwaliteit van de meetnetten in opdracht van het Ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit (LNV). Ook bevat de publicatie van alle soorten de landelijke ontwikkelingen.