Zoekresultaten

17 resultaten voor keyword:verweduwd
17 resultaten voor keyword:verweduwd

Huwelijksontbindingen; door echtscheiding en door overlijden

Huwelijksontbindingen door echtscheiding en door overlijden plus gemiddelde leeftijd bij echtscheiding en overlijden

Cijfers

Verweduwen; geslacht, leeftijd (op 31-12) en huwelijksduur (op 31-12)

Verweduwende mannen en vrouwen naar huwelijksduur (op 31 december) en leeftijd (op 31 december)

Cijfers

Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken

Gezondheid, beperkingen, pijn, zorggebruik Aandoeningen, mantelzorg, langdurige aandoeningen

Cijfers

Financiële gevolgen van verweduwing

Centraal in dit artikel staat de vraag hoe de inkomens- en vermogenspositie van mensen verandert bij het verlies van de partner, en wat de ontwikkelingen tot 2020 hierin waren.

Publicaties

Vermogen groeit sterk bij verweduwing onder AOW-leeftijd

Het vermogen van mannen en vrouwen tot de AOW-leeftijd die in 2018 hun partner kwijtraakten, is na de verweduwing ruim anderhalf keer zo groot als ervoor. Bij weduwnaars en weduwen die na de...

Artikelen

Overlijden

Aantal mensen dat weduwe of weduwnaar wordt, op welke leeftijd, en hoelang waren ze getrouwd

Dashboards

Huwelijksontbinding; personen, aantallen en verhoudingscijfers

Van echt scheidende en verweduwende personen naar leeftijd en geslacht (inclusief verhoudingscijfers)

Cijfers

Psychische klachten bij meisjes en oudere vrouwen

Ruim 1 op de 10 Nederlanders van 12 jaar of ouder had in 2014 psychische klachten. Vrouwen kampten vaker met psychische problemen dan mannen. Vooral meisjes tussen de 16 en de 20 jaar en oudere...

Artikelen

Tot 2025 jaarlijks 50 duizend huishoudens erbij

Tot 2025 zal het aantal huishoudens in Nederland met 630 duizend toenemen tot 8,2 miljoen, zo blijkt uit de huishoudensprognose van het CBS. Deze groei van 50 duizend per jaar is iets minder dan die...

Artikelen

Geëmigreerde vijftigers en zestigers hebben meer vermogen dan blijvers

Nederlanders die tussen hun 50e en 70e emigreren hebben gemiddeld meer vermogen dan hun leeftijdsgenoten die in Nederland blijven wonen.

Artikelen

Burgerlijke staat, recente verweduwing en gezondheidsindicatoren van ouderen

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2009. Dit artikel gaat in op de samenhang tussen burgerlijke staat en verschillende gezondheidsindicatoren bij ouderen. Er bestaan duidelijke verbanden, ook als rekening...

Artikelen

Ouderen zonder partner hebben groter gezondheidsrisico

Van de personen van 50 tot 80 jaar met een levenspartner, heeft ruim 8 procent een slechte fysieke en psychische gezondheid. Dat is veel minder dan bij gescheiden, verweduwde of nooit gehuwde 50- tot...

Artikelen

Weinig verweduwden hertrouwen

Een vijfde van de mensen die tegenwoordig trouwen, is eerder getrouwd geweest.

Artikelen

Laagste aantal zelfdodingen sinds 1975

In 2007 hebben 1 353 mensen een einde gemaakt aan hun leven. Het aantal zelfdodingen is daarmee sterk gedaald ten opzichte van voorgaande jaren.

Artikelen

Huishoudensprognose 2006-2050: veronderstellingen over burgerlijke staat en huishoudenspositie

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2007. De huishoudensprognose beschrijft de ontwikkeling van de huishoudenssamenstelling van de bevolking van Nederland voor de jaren tot 2050. Basis van de prognose zijn...

Artikelen
Artikelen
Artikelen