Minder verweduwden

In 2006 hebben 55 duizend mensen hun echtgenoot of echtgenote verloren. Het aantal vrouwen dat dit overkwam is met 38 duizend ruim twee keer zo hoog als het aantal mannen.
In de periode van 1996 tot 2003 verloren jaarlijks rond 59 duizend mensen hun echtgenoot of echtgenote. Sinds 2003 is het aantal mensen dat overlijdt afgenomen. Hierdoor raken ook minder mensen verweduwd. Dit geldt echter alleen voor vrouwen. Het aantal mannen dat weduwnaar wordt was in 2006 even hoog als tien jaar eerder.
Mensen zijn steeds ouder als ze hun partner verliezen. Een op de vier mensen is 80 jaar of ouder als de partner overlijdt. Tien jaar eerder gold dit nog voor een op de vijf mensen.

Aantal mensen van wie de huwelijkspartner overlijdt

Aantal mensen van wie de huwelijkspartner overlijdt

Bron: StatLine, verweduwden, huwelijksduur