Zoekresultaten

15 resultaten voor keyword:vakantiedagen
15 resultaten voor keyword:vakantiedagen

Ruim vier op de vijf prille vaders nemen verlof

Niet alle vaders maken gebruik van het recht op verlof na de geboorte van hun kind. Ruim 2 miljoen arbeidsuren (dat komt neer op een bedrag van 46 miljoen euro) zouden moeten worden doorbetaald als...

Artikelen

Aandeel thuiswerkers toegenomen

Het aandeel thuiswerkers is de afgelopen jaren gestegen tot bijna één op de drie in 2012. Daarnaast kon vorig jaar de helft van de werknemers regelmatig verlof opnemen wanneer men dat wilde en kon...

Artikelen

Tegoed levensloopsparen loopt op tot ruim 5 miljard euro

Het spaartegoed op levensloopregelingen is in 2012 opgelopen tot ruim 5 miljard euro. De inleggen zijn lager dan vorig jaar, de opnamen voor verlof hoger dan ooit.

Artikelen

Vooral hoogopgeleide, voltijds werkende vrouw neemt ouderschapsverlof op

In 2009 hadden 264 duizend werknemers recht op ouderschapsverlof. Van deze werknemers namen 79 duizend dit verlof ook op.

Artikelen

Meeste werknemers nemen geen verlof op om voor ziek familielid te zorgen

Bijna een op de zes werknemers die voor een langdurig ziek of hulpbehoevend familielid zorgen nam hiervoor vorig jaar verlof op. Werknemers die voor een partner of kind zorgen namen vaker verlof op...

Artikelen
Artikelen

Werkende mantelzorgers nemen iets vaker verlof op

Het aantal werknemers dat voor korte of lange tijd mantelzorg verleent was in 2007 nagenoeg hetzelfde als in 2005. Wel namen ze in 2007 iets vaker verlof op om te kunnen zorgen.

Artikelen

Werknemers leggen minder geld opzij voor levensloopregeling

In 2007 hebben werknemers 840 miljoen euro ingelegd op hun levenslooprekening of -verzekering. Dat was 70 miljoen euro minder dan in 2006.

Artikelen

Mantelzorgers maken weinig gebruik van verlofregelingen

Sociaaleconomische trends, 2e kwartaal 2007

Artikelen

Gewerkte uren

Gewerkte uren

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen