Ziekteverzuim het laagst bij werknemers met een hoge mate van autonomie en veel steun van collega's en leidinggevenden

Sociaaleconomische trends, 2e kwartaal 2009