Werknemers leggen minder geld opzij voor levensloopregeling

In 2007 hebben werknemers 840 miljoen euro ingelegd op hun levenslooprekening of -verzekering. Dat was 70 miljoen euro minder dan in 2006, zo blijkt uit cijfers van het CBS en het Verbond van Verzekeraars. Bij de andere belangrijke vorm van bedrijfsparen, de spaarloonregeling, was de inleg 1,1 miljard euro. Dat is net zoveel als in 2006. 

Eind 2007 hadden deelnemers aan de levensloopregeling een tegoed van 1,8 miljard euro opgebouwd. Dat is bijna twee keer zoveel als eind 2006. De deelnemers hebben vorig jaar 53 miljoen euro gebruikt voor onbetaald verlof. 

Het aantal levenslooprekeningen en –verzekeringen steeg in 2007 van 220 duizend naar 269 duizend. Het bedrag dat de deelnemers aan de regeling gemiddeld per rekening of verzekering uit hebben staan, komt hiermee uit op 6 700 euro. De levensloopregeling ging van start in 2006.

Tegoed bedrijfssparen, 31 december 2007

Tegoed bedrijfssparen, 31 december 2007

Bron : StatLine, Bedrijfssparen