Meeste werknemers nemen geen verlof op om voor ziek familielid te zorgen

Bijna een op de zes werknemers die voor een langdurig ziek of hulpbehoevend familielid zorgen nam hiervoor vorig jaar verlof op. Werknemers die voor een partner of kind zorgen namen vaker verlof op dan werknemers die voor een ouder zorgen.

Werknemers met voltijdbaan nemen vaakst verlof op voor zorg

In 2009 gaven 539 duizend werknemers zorg aan een langdurig ziek of hulpbehoevend kind, partner of ouder. Bijna een op de zes van hen nam hiervoor verlof op. Daarnaast heeft een op de vijf geen verlof opgenomen, maar daar wel behoefte aan. Bijna twee derde had geen behoefte aan verlof.

Van de werknemers die 35 uur of meer per week werken nam 18 procent verlof op. Onder werknemers met een werkweek van 12 tot 35 uur lag dit aandeel met 13 procent een stuk lager.

Opname van verlof om te zorgen naar arbeidsduur, 2009

Opname van verlof om te zorgen naar arbeidsduur, 2009

Vooral gebruik gemaakt van kortdurend zorgverlof

Werknemers die verlof opnamen om te zorgen voor een langdurig ziek of hulpbehoevend kind, partner of ouder namen vooral kortdurend zorgverlof op. Ruim een op de drie maakte daar gebruik van. Daarnaast nam 21 procent ADV of vakantieverlof op en maakte 16 procent gebruik van bijzonder of buitengewoon verlof. Slechts weinig werknemers namen verschillende soorten verlof op.

Soort verlof van werknemers die verlof opnamen om te zorgen, 2009

Soort verlof van werknemers die verlof opnamen om te zorgen, 2009

Minste verlof voor zorg voor langdurig zieke ouder

Als werknemers voor een familielid zorgden, ging het in 71 procent van de gevallen om een zieke ouder. Van de werknemers die voor een zieke ouder zorgden, nam in 2009 slechts 12 procent hiervoor verlof op. Zij hadden er ook het minst vaak behoefte aan. Van de werknemers die voor een kind of voor hun partner zorgden nam respectievelijk 23 en 28 procent hiervoor verlof op.

Opname van verlof om te zorgen naar familierelatie met zorgbehoevende, 2009

Opname van verlof om te zorgen naar familierelatie met zorgbehoevende, 2009

Jannes de Vries

Bron: StatLine, Werknemers; zorg voor ziek familielid en gebruik van verlofregelingen