Werkende mantelzorgers nemen iets vaker verlof op

Het aantal werknemers dat voor korte of lange tijd mantelzorg verleent was in 2007 nagenoeg hetzelfde als in 2005. Wel namen ze in 2007 iets vaker verlof op om te kunnen zorgen. Vooral het gebruik van kortdurend zorgverlof nam toe.

Aantal werkende mantelzorgers stabiel

In 2007 zorgden ruim 450 duizend werknemers langer dan twee weken voor een (ernstig) zieke of hulpbehoevende partner, ouder of kind in het huishouden. Ongeveer hetzelfde aantal werknemers verleende mantelzorg die korter dan twee weken duurde. Deze aantallen zijn nagenoeg hetzelfde als in 2005.

Mantelzorg verlenende werknemers

Mantelzorg verlenende werknemers

Vaker kortdurend zorgverlof

Bij zorg korter dan twee weken deed 34 procent een beroep op een verlofregeling. Dat is iets meer dan in 2005, toen 31 procent verlof opnam. Vooral het gebruik van kortdurend zorgverlof nam toe bij degenen die verlof opnamen, van 19 procent in 2005 tot 26 procent in 2007. De meest gebruikte verlofregeling bij zorg korter dan twee weken was in 2007 het vakantieverlof of ADV (30 procent).

Werkende mantelzorgers, naar soort verlof

Werkende mantelzorgers, naar soort verlof

Langdurend zorgverlof niet vaak gebruikt

Ook werknemers die langdurende mantelzorg verlenen namen iets meer verlof op in 2007 dan in 2005. Bijna de helft (47 procent) van hen die verlof opnamen, maakte in 2007 gebruik van zorgverlof. In 2005 lag dat aandeel lager, op 41 procent.

De meest gebruikte verlofregeling is het kortdurend zorgverlof (38 procent). Het langdurend zorgverlof werd slechts door 10 procent opgenomen. Mogelijk is het opnemen van langdurend verlof minder aantrekkelijk omdat de verlofdagen niet worden doorbetaald.

Martijn Souren

Bron: StatLine, Werknemers; zorg voor ziek familielid en gebruik van verlofregelingen