Minder werknemers met ouderschapsverlof

In 2008 namen minder werknemers ouderschapsverlof op dan de jaren daarvoor. Wel nam de gemiddelde duur van het verlof toe.

Werknemers benutten verlof minder vaak

In 2008 hadden 250 duizend werknemers recht op ouderschapsverlof. Van hen hebben 67 duizend dit verlof ook opgenomen. Dat is minder dan in de voorgaande jaren. De afgelopen drie jaar benutten jaarlijks meer dan 75 duizend werknemers hun recht op ouderschapsverlof.

Vrouwen maakten meer gebruik van ouderschapsverlof dan mannen. In 2008 namen 43 duizend vrouwen verlof op, tegenover 24 duizend mannen. In 2007 waren dit nog 50 duizend vrouwen en 25 duizend mannen. Vooral vrouwen benutten hun ouderschapsverlof dus minder vaak.

Aandeel werknemers dat ouderschapsverlof opnam

Aandeel werknemers dat ouderschapsverlof opnam

Ouderschapsverlof steeds meer gespreid

De meeste werknemers namen hun verlof van maximaal 13 weken in 2008 niet aaneengesloten op. Ze spreidden het uit over een periode van gemiddeld 11 maanden. De duur van het verlof nam daarmee iets toe ten opzichte van het voorgaande jaar: in 2007 verdeelden werknemers hun verlof nog over 9 maanden.

Vrouwen namen hun ouderschapsverlof vaker aaneengesloten op dan mannen. Het gemiddelde aantal maanden waarover vrouwen hun verlof spreidden, ligt daarom lager.

Aantal maanden waarover werknemers verlof spreidden

Aantal maanden waarover werknemers verlof spreidden

De meeste werknemers die ouderschapsverlof opnamen, deden dat toen hun kind tussen de 0 en 2 jaar was.

Lian Kösters

Bron: StatLine, Ouderschapsverlof; gebruik en duur