Zoekresultaten

48 resultaten voor keyword:uurlonen
48 resultaten voor keyword:uurlonen

Pagina 1 van 2

Werknemers naar sector, grootteklasse en werkprovincie, 2012

Maatwerktabel met alle werknemers in Nederland op 31 december 2012, uitgesplitst naar sector, werkprovincie en grootteklasse. Opdrachtgever: goedbezig.nu.

Cijfers

Uurlonen van werknemers naar beroepsgroep, 2012

Maatwerktabellen over uurlonen van werknemers in Nederland naar beroepsgroep. Opdrachtgever: ministerie van Economische Zaken.

Cijfers
Artikelen

Arbeidsmarktpositie en lonen mbo-schoolverlaters uit schooljaar 2011/'12

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie en lonen direct en één jaar na schoolverlaters uit het middelbaar beroepsonderwijs uit schooljaar 2011/’12.

Cijfers
Artikelen

Loonverdeling jongeren op 1 oktober 2011

Maatwerktabellen over jongeren van 15 tot en met 25 jaar die een baan hebben, uitgesplitst naar sector, uurloon, het hebben van een startkwalificatie en hun leefsituatie op 1 oktober 2011....

Cijfers

Uurlonen van werknemers naar beroepsgroep, 2016

Maatwerktabellen over uurlonen van werknemers in Nederland naar beroepsgroep (ISCO 2008).

Cijfers
Artikelen

Lager loon tweede generatie niet-westerse allochtoon volledig te verklaren

Niet-westers allochtone werknemers in het bedrijfsleven hebben een lager uurloon dan hun autochtone collega’s.

Artikelen

Beloningsverschillen bij de overheid en het bedrijfsleven, 2009

Maatwerktabel over beloningsverschillen bij de overheid en het bedrijfsleven in 2009. Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Let op, er is een nieuwe versie van dit...

Cijfers

Banen van werknemers naar bedrijfstak, 2013 en 2015

Banen van werknemers met cijfers over uurloon, aandeel WML, arbeidsvolume en nationaliteit.

Cijfers

Uurlonen, 2006-2019

In deze tabellen staan uurlonen per percentiel weergegeven.

Cijfers

Vrouwen tussen 25 en 30 jaar verdienen per uur meer dan mannen

Het verschil in bruto-uurloon tussen mannen en vrouwen bedroeg in 2012 bijna 18 procent. Dit betekent dat voor elke euro die mannen verdienden vrouwen gemiddeld 82 eurocent kregen. Vrouwen van 25 tot...

Artikelen

Enquête werkgelegenheid en lonen

Banen, uur - , maand- en jaarlonen en arbeidsduur werknemers Naar geslacht, leeftijd, dienstverband, CAO-sector/SBI '93

Cijfers

Uurlonen van werknemers naar beroepsgroep, 2020

Tabellenset over uurlonen van werknemers in Nederland naar beroepsgroep (ISCO 2008), peiljaar 2020

Cijfers

Banen en uurlonen in Nederland naar sector en opleidingsniveau 1995 - 2008 (Engelstalig)

Maatwerktabellen over banen en uurlonen in Nederland 1995 – 1998, 2002 en 2008. Opdrachtgever: English National Institute of Economic and Social Research.

Cijfers
Artikelen

Gross Hourly and Annual Wage of Occupations

De tabellenset bevat gegevens over de gemiddelde bruto jaarlonen en bruto uurlonen van banen in Nederland in 2002. Uitkomsten zijn uitgesplitst naar beroepsklasse en naar beroepgroep.

Cijfers

Loonverschillen tussen mannen en vrouwen

Gegevens over de periode 1995-2003 van het gemiddeld bruto uurloon van vrouwen, uitgedrukt als percentage van het gemiddelde bruto uurloon van mannen.

Artikelen

Gelijk loon voor gelijk werk? Banen en lonen bij de overheid en bedrijfsleven, 2012

Dit rapport schetst een beeld van ongecorrigeerde en gecorrigeerde beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen bij de overheid en het bedrijfsleven in 2008, 2010 en 2012. De publicatie gaat...

Artikelen

Uurloon grensgebieden hoogst in België

In de gebieden langs de Nederlandse grens worden de hoogste uurlonen betaald in België. Vrijwel overal zijn de uurlonen in de Nederlandse grensregio’s lager dan aan de andere kant van de grens.

Artikelen

Uurlonen per beroep naar leeftijd 2008

Maatwerktabellen met uurlonen van beroepen bij bedrijfsleven, overheid en gesubsidieerde sector voor verschillende leeftijdsgroepen.Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Cijfers