Loonverschillen tussen mannen en vrouwen

De Gender Pay Gap is één van de structurele indicatoren die door de Europese Commissie is vastgesteld en die ten doel heeft om de loonverschillen tussen mannen en vrouwen te monitoren in elk van de landen van de Europese Unie.
De Gender Pay Gap wordt berekend door het gemiddeld bruto-uurloon van vrouwen uit te drukken als percentage van het gemiddeld bruto-uurloon van mannen. Het CBS heeft voor de Europese Commissie de GPG berekend met uitsplitsingen naar een drietal leeftijdsgroepen en naar de sectoren Particuliere bedrijven en Overheid (incl. Gesubsidieerde sector). Werknemers met een werkweek van minder dan 12 uur zijn buiten beschouwing gelaten, evenals werknemers van 65 jaar en ouder. De gegevens die afkomstig zijn uit de Enquête Werkgelegenheid en Lonen hebben betrekking op de decembermaanden van de jaren 1995-2003. Voor 2003 gaat het om voorlopige cijfers.

Gemiddeld bruto-uurloon van vrouwen als percentage van het gemiddeld bruto-uurloon van mannen (Gender Pay Gap)

Jaar

  Jaar                
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
  %                

Totaal 77 77 78 79 79 79 81 81 82
                   
15-24 jaar 93 94 95 96 95 97 97 99 98
25-54 jaar 80 80 81 81 81 81 83 84 84
55-64 jaar 72 72 73 74 73 75 76 76 76
                   
Particuliere bedrijven 72 73 73 74 74 74 76 77 77
Overheid (incl. Gesubsidieerde sector) 79 79 80 81 81 81 81 82 82