Lager loon allochtone ambtenaar door lagere opleiding

Niet-westerse allochtonen  verdienen bij de overheid 20 procent minder dan autochtonen. Het lagere loon van allochtone ambtenaren is in belangrijke mate het gevolg van hun lagere opleiding. Rekening houdend met verschillen in opleiding en andere achtergrondkenmerken is het verschil nog maar 4 procent.

Werknemers bij de overheid naar herkomstgroepering en opleidingsniveau, 2004

Werknemers bij de overheid naar herkomstgroepering en opleidingsniveau, 2004

Gecorrigeerde beloningsverschillen

Werknemers bij de Nederlandse overheid verdienden in 2004 gemiddeld 21,46 euro bruto per uur. Autochtonen verdienden 21,69 euro per uur, niet-westerse allochtonen verdienden 17,35 euro.

Voor een correcte vergelijking van de lonen van allochtonen en autochtonen is het van belang om rekening te houden met verschillen in achtergrondkenmerken als leeftijd en opleidingsniveau en te kijken naar de gecorrigeerde beloningsverschillen. Het blijkt dan dat de verschillen in opleidingsniveau en leeftijd de verschillen in uurloon tussen autochtone en allochtone werknemers voor een groot deel verklaren.

Verschil in uurloon bij de overheid, naar herkomstgroepering en generatie, 2004

Verschil in uurloon bij de overheid, naar herkomstgroepering en generatie, 2004

Beloningsverschillen door opleidingsverschillen

Niet-westerse allochtonen van de eerste generatie verdienden in 2004 19 procent minder dan autochtonen. Na correctie voor de achtergrondkenmerken is het beloningsverschil nog maar 4 procent. Niet-westerse allochtonen van de tweede generatie verdienden 24 procent minder dan autochtonen. Dit verschil wordt geheel veroorzaakt door achtergrondkenmerken.

Westerse allochtonen verdienden bij de overheid gemiddeld  22,08 euro per uur. Dit is iets meer dan het uurloon van autochtonen. Het verschil wordt vooral veroorzaakt door het relatief hoge opleidingsniveau van westerse allochtonen.

Verschillen het kleinst bij politie en defensie

Het verschil in verdiende uurlonen tussen autochtonen en niet-westerse allochtonen is het kleinst bij de politie. Na correctie voor de achtergrondkenmerken verdwijnt het beloningsverschil zelfs geheel. Ook bij defensie bestond na correctie voor achtergrondkenmerken vrijwel geen beloningsverschil meer tussen autochtonen en niet-westerse allochtonen.

Bij de gemeenten, provincies en waterschappen verdienden niet-westerse allochtonen 27 procent minder dan autochtonen. Na correctie bleef er een onverklaard verschil van 7 procent.

Verschil in uurloon tussen niet-westerse allochtonen en autochtonen naar overheidssector

Verschil in uurloon tussen niet-westerse allochtonen en autochtonen naar overheidssector

Karin Hagoort en Maartje Rienstra