Auteur: Han van den Berg en Frank van der Linden

Gemiddeld uurloon van werknemers in 2019

Over deze publicatie

In 2019 kwam het gemiddeld uurloon van werknemers uit op 23,14 euro. Mannen verdienden gemiddeld 24,57 euro per uur, voor vrouwen kwam het gemiddelde uurloon 14 procent lager uit. In het algemeen verdienen oudere werknemers meer dan jongere werknemers. Terwijl in voltijdbanen gemiddeld 25,05 euro per uur werd verdiend, was dat in deeltijdbanen bijna 20 procent minder. Het gemiddeld uurloon was het hoogst in de bedrijfstakken delfstoffenwinning (37 euro) en de financiële dienstverlening (35 euro). Daarentegen scoort de bedrijfstak horeca met 14 euro per uur het laagst. Directeuren-grootaandeelhouders hebben een gemiddeld uurloon dat met 37 euro ruim boven het gemiddelde van alle werknemers ligt, terwijl het gemiddeld uurloon in stageplekken nog geen 3 euro bedraagt. Het gemiddeld uurloon in de flexbanen ligt 38 procent onder dat in de vaste banen. En voor hoogopgeleiden is het gemiddeld uurloon het dubbele van dat van de laagopgeleiden.