Uurlonen per beroepsgroep 2005

De Regiegroep Regeldruk wil de regeldruk voor ondernemers verminderen. Administratieve lasten zijn een onderdeel van de regeldruk. De kosten van administratieve lasten worden berekend door het aantal uren dat besteed is aan werkzaamheden om aan de wet- en regelgeving van de overheid te voldoen, te vermenigvuldigen met een uurtarief. Het CBS heeft in de opdracht van de Regiegroep voor een aantal beroepsgroepen de gemiddelde uurlonen bepaald. De Regiegroep kan hier standaarduurtarieven van afleiden.

Downloads