Zoekresultaten

100 resultaten voor keyword:utiliteitsbouw
100 resultaten voor keyword:utiliteitsbouw

Pagina 1 van 4

Bouwvergunningen bedrijfsgebouwen, 2023-2024

Tabel betreft totale inhoud en oppervlakte per bedrijfsgebouw op basis van de statistiek Verleende Bouwvergunningen.

Cijfers

Prijsindices commercieel vastgoed

In samenwerking met het Kadaster en De Nederlandsche Bank (DNB) doet het CBS onderzoek om prijsindices voor commercieel vastgoed te ontwikkelen.

Cijfers

Voorlopige leegstandscijfers van vastgoed, 1 januari 2024

Voorlopige, administratieve leegstandscijfers van woningen en niet-woningen op 1 januari 2024, naar gemeente.

Cijfers

Ondernemersvertrouwen; bedrijfstakken (SBI 2008)

Ondernemersvertrouwen naar bedrijfstakken

Cijfers

Minder leegstaande woningen, kantoren en winkels

De leegstand van onder andere woningen, kantoren en winkels in Nederland is in vergelijking met 2021 met ruim 10 duizend afgenomen naar 219 duizend objecten op 1 januari 2022. I2,6 procent van alle...

Artikelen

Energiekentallen utiliteitsbouw dienstensector; bouwjaarklasse

Energiekentallen utiliteitsbouw dienstensector naar bouwjaar aardgas elektriciteit bouwjaar branche dienstensector

Cijfers

Energiekentallen utiliteitsbouw dienstensector; oppervlakteklasse

Energiekentallen utiliteitsbouw dienstensector naar oppervlakteklasse aardgas elektriciteit oppervlakteklasse branche dienstensector

Cijfers

Meer omzet en werkgelegenheid in bouwsector in 2017

De omzet van de bouwsector nam in 2017 met 5,7 procent toe. Ook nam in de bouw de werkgelegenheid toe.

Artikelen

Kwartaalmonitor bouw, vierde kwartaal

Een overzicht van de ontwikkelingen in de bouwsector in het vierde kwartaal van 2017.

Artikelen

Bouwnijverheid; omzet naar bedrijfsomvang, index 2010=100, 2005-2017

Omzetontwikkelingen bouwnijverheid SBI 2008 (Burgerlijke- en utiliteits- bouw, grond-, water-, en wegenbouw), bedrijfsomvang, index 2010 = 100

Cijfers

Bouwnijverheid; omzetontwikkeling, index 2010=100, 2005-2017

Bouwnijverheid. Omzet: indexcijfers 2010 = 100, ontwikkeling. Naar activiteit en omvang (alle bedrijven, 10 en meer werkzame personen)

Cijfers

Kwartaalmonitor bouw, derde kwartaal 2017

Een overzicht van de ontwikkelingen in de bouwsector in het derde kwartaal van 2017.

Artikelen

Transformaties op de woningmarkt, 2015-2016

Het rapport Transformaties op de woningmarkt, 2015-2016’ biedt meer inzicht in de omvang van woningtransformaties.

Publicaties

Kwartaalmonitor bouw, tweede kwartaal 2017

Een overzicht van de ontwikkelingen in de bouwsector in het tweede kwartaal van 2017.

Artikelen

Kleine bouwbedrijven halen grootste omzetgroei

De omzet in de bouwnijverheid steeg in het tweede kwartaal met 6,3 procent.

Artikelen

Kwartaalmonitor bouw, eerste kwartaal 2017

Een overzicht van de ontwikkelingen in de bouwsector in het eerste kwartaal van 2017.

Artikelen

Optimistische bouwsector ziet omzet verder stijgen

De ontwikkelingen in de bouwsector in het eerste kwartaal van 2017.

Artikelen

De economieën van Amsterdam en Rotterdam vergeleken

Een economische vergelijking tussen Amsterdam en Rotterdam, en de regio’s waartoe deze steden behoren.

Artikelen

Vergunde bouwsom voor bedrijfsgebouwen blijft achter

De totale bouwsom van afgegeven vergunningen voor bouw en verbouw van woningen steeg.

Artikelen

Kwartaalmonitor bouw, vierde kwartaal 2016

Een overzicht van de ontwikkelingen in de bouwsector in het vierde kwartaal van 2016.

Artikelen

Hogere omzet bouwsector in 2016

Omzetontwikkeling in de bouwsector in 2016

Artikelen

Bouw; bouwkosten niet-nieuwbouw en nieuwbouw, naar bouwfase 1995 -2016

Kosten van totaal gebouwen, niet nieuwbouw en nieuwbouw naar soort. Per bouwfase naar opdrachtgever, provincie, vanaf 2000 naar soort gebouw.

Cijfers

Kleine en nieuwere overheidskantoren verbruiken meer energie

In kleine overheidskantoren wordt meer gas verstookt dan in vergelijkbare kantoren in het overige deel van de dienstensector. Ook blijken recent gebouwde overheidskantoren meer elektriciteit te...

Artikelen
Artikelen

Omzet bouw groeit, vertrouwen neemt verder toe

De bouw heeft in 2015 elk kwartaal de omzet zien toenemen ten opzichte een jaar eerder. Wel was de groei in het laatste kwartaal van 2015 een stuk lager dan in de eerste drie kwartalen. Desondanks...

Artikelen