De economieën van Amsterdam en Rotterdam vergeleken

Thumbnail bij Publicatiereeks De Nederlandse Economie
Waar staan Amsterdam en Rotterdam in vergelijking tot elkaar, in economisch opzicht?
In dit achtergrondartikel worden de economieën vergeleken van de regio’s waartoe Amsterdam en Rotterdam behoren: Groot-Amsterdam en Groot-Rijnmond. Aan de orde komen onder meer het bruto regionaal product per inwoner, de recente economische groei en de bedrijfstakstructuur. Ook de inkomens, de huizenprijzen en de werkloosheid worden vergeleken.