Hogere omzet bouwsector in 2016

De omzet van de bouw steeg in 2016 met 6,3 procent ten opzichte van een jaar eerder. Vooral bedrijven in de burgerlijke en utiliteitsbouw zagen hun omzet stijgen. Het omzetniveau van de bouw lag nog wel zo’n 8 procent onder dat van voor de crisis in 2008. Voor 2017 zijn bouwondernemers ook positief gestemd. Veel ondernemers verwachten dat hun omzet in 2017 verder zal stijgen. Dit meldt het CBS in de kwartaalmonitor bouw.

Grootste omzetstijging voor de burgerlijke en utiliteitsbouw

Van de drie belangrijkste bouwsectoren steeg in 2016 de omzet het meest bij bedrijven in de burgerlijke en utiliteitsbouw (B&U), waaronder bijvoorbeeld de bouw van woningen en gebouwen valt. Deze steeg met 9,3 procent vergeleken met een jaar eerder. Ten opzichte van topjaar 2008 ligt de omzet van de B&U-sector nog wel een stuk lager (-18,1%).

Gespecialiseerde bouwbedrijven (zoals sloop- en afwerkingsbedrijven) kwamen met een omzetstijging van 7,8 procent weer richting het niveau van 2008 (-3,4%). Bij bedrijven in de grond-, weg- en waterbouw had de crisis veel minder gevolgen voor de omzet. Hoewel zij dit jaar te maken hadden met een omzetdaling van bijna 2 procent, ligt die nog altijd boven het niveau van 2008.

Omzet bouw
 Burgerlijke en utiliteitsbouwGrond-, weg- en waterbouwGespecialiseerde bouw
2008123,9103,8112,2
2009113,7107,2107,3
2010100100100
2011103106,2104,5
201292,5107,996,2
201385,4105,593,5
201484,6109,995,7
201592,9109,7100,5
2016101,5107,6108,4

Bouw verwacht omzetstijging in 2017

Van de bouwondernemers verwacht 40 procent dat de omzet ook in 2017toeneemt, tegenover 4 procent die rekening houdt met een daling. Per saldo verwacht dus 36 procent van de bouwondernemers een omzetstijging. Dat percentage ligt hoger dan dat voor het totale bedrijfsleven. Dit is ook terug te zien in het ondernemersvertrouwen in de bouw, dat aan het begin van 2017 slechts een fractie lager staat dan drie maanden eerder. Toen bereikte het vertrouwen het hoogste niveau sinds de start van de meting in 2008.

Vandaag meldt het CBS ook dat het aantal verleende vergunningen voor te bouwen woningen in het vierde kwartaal steeg. Dit is een belangrijke indicator voor toekomstige bouwactiviteiten op de woningmarkt.

Verwachte omzet
 BouwnijverheidTotaal bedrijfsleven
2013-62,20,8
2014-25,711,7
20152,924,3
20161628,1
201735,829,1

Voldoende personeel mogelijk een knelpunt

Per saldo verwacht bijna een kwart van de bouwondernemers meer personeel aan te nemen in het eerste kwartaal. Tegelijkertijd ervaart een toenemend aantal ondernemers een tekort aan arbeidskrachten als belemmering voor hun bedrijfsactiviteiten. Waar begin 2016 nog minder dan 1 procent van hen een tekort als belemmering zag, is dit percentage begin 2017 gestegen naar ruim 8 procent.

Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in de bouw kwam in het vierde kwartaal seizoensgecorrigeerd uit op 508 duizend, 1 000 minder dan een kwartaal eerder. Vergeleken met eind 2008 zijn er ruim 100 duizend banen minder.