Transformaties op de woningmarkt, 2015-2016

Paper cover lichtblauw
In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) geeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in de tabellenset ‘Transformaties op de woningmarkt, 2015-2016’ meer inzicht in de omvang van woningtransformaties.
In het methodologisch rapport ‘Transformaties op de woningmarkt, 2015–2016’ wordt de werkwijze om de omvang van woningtransformaties vast te stellen, beschreven.