Zoekresultaten

68 resultaten voor keyword:tuinbouw
68 resultaten voor keyword:tuinbouw

Pagina 1 van 3

Landbouw; opbouw inkomen en arbeidsvolume, nationale rekeningen

Landbouw, opbouw inkomen en arbeidsvolume in Nederland. Productie, verbruik, toegevoegde waarde, arbeid en inkomen in de landbouw

Cijfers

Landbouw; output goederen en diensten, nationale rekeningen

Landbouw, output goederen en diensten in Nederland. Plantaardige, dierlijke en neven productie in de landbouw.

Cijfers

Biologische- en niet-biologische landbouwbedrijven; financiële gegevens

financiële gegevens biologische en gangbare landbouwbedrijven balansposten, verlies- en winstrekening, bedrijfstypen, biologisch

Cijfers

Landbouw; Financiële gegevens landbouwbedrijven

Landbouwtelling verrijkt met financiële gegevens ontleend aan fiscale dat Landbouwtelling; netto-omzet, balansgegevens, activa, passiva, schulden

Cijfers

Resultaat biologisch landbouwbedrijf hoger dan gangbaar bedrijf

Biologische landbouwbedrijven behaalden in de periode 2011-2020 een hoger saldo dan gangbare landbouwbedrijven.

Artikelen

Toepassing van biologische bestrijding in de glastuinbouw

Oppervlakten met bestrijders, Ingezette bio bestrijders, Jaardosering gewas, groepen bestrijders, jaardosering

Cijfers

Biologische bestrijding op 95 procent areaal glastuinbouwgewassen

In 2020 zijn plagen in 9 glastuinbouwgewassen op 95 procent van het areaal op biologische wijze bestreden, door bijvoorbeeld sluipwespen of roofmijten. Voor elk van de onderzochte gewassen geldt dat...

Artikelen

Landbouw haalt 1,5 miljard euro omzet uit korteketenverkoop

Nederlandse landbouwbedrijven behaalden in de periode van het tweede kwartaal van 2019 tot en met het eerste kwartaal van 2020 ongeveer 1,5 miljard euro omzet uit de zogenoemde korteketenverkoop....

Artikelen

Daling export tuinbouwproducten in april 2020

De tuinbouwexport was in april 2020 11 procent lager dan in april 2019. De daling was met 35 procent het hoogst voor de export van sierbloemen.

Artikelen

Bijna 30 duizend contractbanen in de landbouw

In de landbouw wordt een hoeveelheid arbeid ingezet van ruim 156 duizend voltijdbanen. Daaronder zijn bijna 30 duizend voltijdbanen van mensen die werken op basis van losse contracten.

Artikelen

Minder melkvee en droge zomer drukken landbouwinkomsten

De inkomsten per arbeidsjaar in de landbouw zijn in 2018 gedaald. Vergeleken met 2017 daalden deze inkomsten met bijna 11 procent.

Artikelen

Wijnboeren leveren vaakst direct aan consument

Van de Nederlandse landbouwbedrijven leveren wijngaardbedrijven hun producten het vaakst (69 procent) rechtstreeks of via één tussenschakel aan de consument.

Artikelen

Dierlijke mest; prod. en mineralenuitscheiding; diercat., regio, 1990-2017

Mestproductie per diercategorie, stikstofverliezen. Mestproductie, stikstof, fosfaat, ammoniakemissie.

Cijfers

Landbouw; output goederen en diensten, nr, 1995-2017

Landbouw, output goederen en diensten in Nederland. Plantaardige, dierlijke en neven productie in de landbouw.

Cijfers

Landbouw; opbouw inkomen en arbeidsvolume, nr, 1995-2017

Landbouw, opbouw inkomen en arbeidsvolume in Nederland. Productie, verbruik, toegevoegde waarde, arbeid en inkomen in de landbouw

Cijfers

Opbrengst paddenstoelenbedrijven bijna verdrievoudigd

Vanaf 2000 is het aantal paddenstoelbedrijven met 75 procent gedaald tot 132 bedrijven in 2016.

Artikelen

Schaalvergroting opengrondsgroentenbedrijven

Vanaf 2000 is het aantal opengrondsgroentenbedrijven met 49 procent gedaald tot 856 bedrijven in 2016.

Artikelen

Meer groenten op de Nederlandse akkers

De teelt van groenten in de open grond neemt steeds meer land- en tuinbouwgrond in beslag.

Artikelen

Nederlandse landbouwproductie 1950-2015

In de periode 1950-2015 is de productiewaarde van de Nederlandse landbouw meer dan vertienvoudigd.

Artikelen

Tuinders zorgen voor goed landbouwjaar

Per arbeidsjaar stegen de landbouwinkomsten in 2016 met 7,6 procent. Deze stijging wordt gedragen door de tuinbouw

Artikelen

Ruim 270 duizend familiebedrijven

Het aantal familiebedrijven in Nederland. Ook naar provincie en gemeente.

Artikelen

Nederland verdient miljarden aan export agrosector

Exportwaarde van agrosector bedroeg in 2014 ruim 45 miljard euro. Nederland verdiende hieraan bijna 29 miljard euro.

Artikelen

Landbouw goed voor meer dan helft handelsoverschot

Het landbouwoverschot op de handelsbalans is 26,1 miljard euro tegenover 47,5 miljard euro voor alle goederen.

Artikelen

Nederland tweede landbouwexporteur ter wereld

In 2015 bedroeg de landbouwexport 81,3 miljard euro, de hoogste waarde ooit en de hoogste waarde in de wereld na de VS.

Artikelen

Rozen steeds vaker uit Afrika

In de laatste 15 jaar is het aantal rozentelers in Nederland gedaald van 765 bedrijven tot 120 in 2015. Dit zijn er 22 minder dan in 2014. Ook het rozenareaal nam flink af van 932 hectare in 2000 tot...

Artikelen