Zoekresultaten

78 resultaten voor keyword:tuinbouw
78 resultaten voor keyword:tuinbouw

Pagina 1 van 4

Tuinders zorgen voor goed landbouwjaar

Per arbeidsjaar stegen de landbouwinkomsten in 2016 met 7,6 procent. Deze stijging wordt gedragen door de tuinbouw

Artikelen

Nederland tweede landbouwexporteur ter wereld

In 2015 bedroeg de landbouwexport 81,3 miljard euro, de hoogste waarde ooit en de hoogste waarde in de wereld na de VS.

Artikelen

Aantal bedrijfsopvolgers in de land- en tuinbouw

Het aantal bedrijfsopvolgers in de land- en tuinbouw naar opleidingsniveau en opleidingsrichting. Verder is in deze tabel aangegeven hoeveel vrouwelijke en mannelijke bedrijfsopvolgers klaar staan om...

Cijfers

Ruim 270 duizend familiebedrijven

Het aantal familiebedrijven in Nederland. Ook naar provincie en gemeente.

Artikelen

Werknemers uit de nieuwe EU-lidstaten

Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 2007–23, nr. 2

Artikelen
Artikelen

Vrouwen vaker bedrijfsopvolger landbouwbedrijf

In 2008 stonden er ruim 11 duizend bedrijfsopvolgers klaar om een land- en tuinbouwbedrijf over te nemen. Hiervan was 8,5 procent vrouw. In 2000 was dit nog 6,8 procent.

Artikelen

Tuinbouw goed voor 125 duizend banen

De tuinbouw was in 2010 goed voor 125 duizend banen. Dit is 1,4 procent van de totale werkgelegenheid in Nederland.

Artikelen

Meer werknemers uit Midden- en Oost-Europa

In maart 2011 waren er 125 duizend werknemers in Nederland die uit Midden- en Oost-Europese EU-landen komen. Dat is ruim 20 procent meer dan in maart 2010.

Artikelen
Artikelen

Faillissementen in de landbouw

Ontwikkeling van het aantal faillissementen in de landbouw.

Cijfers

Gebruik beleidsinstrumenten per topsector, 2011

Maatwerktabellen over het gebruik per topsector van Innovatieprestatiecontracten (IPC) en Economische missies met bewindspersonen. Opdrachtgever: Agentschap NL

Cijfers

Oppervlakte asperges per gemeente, 2019*

Oppervlakte asperges per gemeente in 2019.

Cijfers

Beroepeninformatie per sector in 2013-2014

Maatwerktabellen over werknemers in 21 sectoren naar beroepsgroep in 2013-2014 (tweejaarsgemiddelde). Opdrachtgever: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Cijfers

Nederland verdient miljarden aan export agrosector

Exportwaarde van agrosector bedroeg in 2014 ruim 45 miljard euro. Nederland verdiende hieraan bijna 29 miljard euro.

Artikelen

Bijna 30 duizend contractbanen in de landbouw

In de landbouw wordt een hoeveelheid arbeid ingezet van ruim 156 duizend voltijdbanen. Daaronder zijn bijna 30 duizend voltijdbanen van mensen die werken op basis van losse contracten.

Artikelen

Wijnboeren leveren vaakst direct aan consument

Van de Nederlandse landbouwbedrijven leveren wijngaardbedrijven hun producten het vaakst (69 procent) rechtstreeks of via één tussenschakel aan de consument.

Artikelen

Rozen steeds vaker uit Afrika

In de laatste 15 jaar is het aantal rozentelers in Nederland gedaald van 765 bedrijven tot 120 in 2015. Dit zijn er 22 minder dan in 2014. Ook het rozenareaal nam flink af van 932 hectare in 2000 tot...

Artikelen

Nieuwe appelrassen winnen terrein

Nieuwe appelrassen als Junami, Kanzi en Rubens komen de laatste jaren sterk op. In de afgelopen zes jaar is de teeltoppervlakte hiervan gegroeid tot 988 hectare.

Artikelen

Opbrengst paddenstoelenbedrijven bijna verdrievoudigd

Vanaf 2000 is het aantal paddenstoelbedrijven met 75 procent gedaald tot 132 bedrijven in 2016.

Artikelen

Schaalvergroting opengrondsgroentenbedrijven

Vanaf 2000 is het aantal opengrondsgroentenbedrijven met 49 procent gedaald tot 856 bedrijven in 2016.

Artikelen

CBS inventariseert gewasbescherming

Gewasbescherming 37-4, juli 2006, p.125-129.

Artikelen

Minder melkvee en droge zomer drukken landbouwinkomsten

De inkomsten per arbeidsjaar in de landbouw zijn in 2018 gedaald. Vergeleken met 2017 daalden deze inkomsten met bijna 11 procent.

Artikelen

Biologische bestrijding op 95 procent areaal glastuinbouwgewassen

In 2020 zijn plagen in 9 glastuinbouwgewassen op 95 procent van het areaal op biologische wijze bestreden, door bijvoorbeeld sluipwespen of roofmijten. Voor elk van de onderzochte gewassen geldt dat...

Artikelen