Betrouwbaarheidsintervallen akkerbouw- en groenten open grond 2013-2023

Deze tabellenset bevat aanvullende informatie over de akkerbouw- en groenten open grond-enquete op gewasniveau voor de jaren 2013 t/m 2023.

Deze tabellenset bevat de volgende aanvullende informatie over de akkerbouw- en groenten open grond-enquete op gewasniveau: steekproefgrootte, bruto opbrengst per hectare, gewogen bruto opbrengst per hectare, mediaan, standaarddeviatie en het 95% betrouwbaarheidsinterval met onder- en bovengrens. De informatie is berekend vanaf 2013 t/m 2023.

Bekostigd door Wageningen University & Research.