Flinke groei kinderopvang in 2007

In 2007 ging één op de vier kinderen naar formele kinderopvang. Dat is meer dan in 2006. Toen werd één op de vijf kinderen opgevangen. Mede door een aanpassing in de Wet kinderopvang in 2007 steeg bovendien het aantal ouders dat kinderopvangtoeslag ontving flink. Het aantal ouders dat toeslag ontving voor gastouderopvang is zelfs meer dan verdubbeld.

Een op de vier kinderen naar formele opvang

In totaal gingen in 2007 ongeveer 625 duizend kinderen onder de 13 jaar naar de formele opvang. Dat komt neer op bijna een kwart van de kinderen in deze leeftijdsgroep. In 2006 was dat nog 20 procent.

Het aantal kinderen in de gastouderopvang verdubbelde, van 70 duizend in 2006 naar 140 duizend in 2007. Het aantal kinderen in de buitenschoolse opvang steeg met 50 duizend tot 215 duizend. Het kinderdagverblijf ving 40 duizend meer kinderen op.

Kinderen in formele opvang

Kinderen in formele opvang

Veel meer ouders ontvangen toeslag

In 2007 ontvingen 388 duizend ouders kinderopvangtoeslag. Dat zijn er 117 duizend meer dan in 2006. De totale opvangkosten voor deze ouders bedroegen in 2007 bijna 2,4 miljard euro. Hiervan werd 1,9 miljard euro gecompenseerd via de kinderopvangtoeslag. De ouders betaalden gemiddeld bijna 20 procent van de kosten zelf.

Slechts een klein deel van de ouders met kinderen in de formele opvang had geen toeslag. Het aantal kinderen waarvoor toeslag werd uitgekeerd lag in 2007 op ruim 585 duizend. Dat is bijna 95 procent van het totaal aantal opgevangen kinderen.

Ontvangers kinderopvangtoeslag

Ontvangers kinderopvangtoeslag

Ruime verdubbeling gastouderopvang

Veel oppasmoeders, oppasopa’s en -oma’s en oppasburen schreven zich in 2007 in bij een erkend gastouderbureau, zodat ouders in aanmerking kwamen voor kinderopvangtoeslag. Ongeveer 80 duizend ouders ontvingen in 2007 een toeslag voor deze vorm van opvang. Dat is bijna tweeënhalf keer zo veel als in 2006. Ook bij de andere vormen van formele kinderopvang steeg het aantal ouders met compensatie, maar in mindere mate.

Toeslag in 2006 lager

In 2006 lagen de bedragen voor kinderopvangtoeslag flink lager. De opvangkosten voor ouders die toen toeslag ontvingen, lagen op 1,8 miljard euro. Het Rijk compenseerde daar ruim 0,8 miljard van. De rijksbijdrage in dat jaar was echter zonder werkgeversbijdragen.

Bart Huynen en Peter Meuwissen

Bron: Kinderopvang, 2007