Forse daling aantal ouders met toeslag voor gastouderopvang

In 2010 is het aantal ouders dat kinderopvangtoeslag ontving voor gastouderopvang flink gedaald. Het aantal ouders met toeslag voor andere vormen van kinderopvang steeg echter verder, zodat het totaal aantal toeslagontvangers met ruim een half miljoen ongeveer gelijk bleef.

60 duizend kinderen minder in gastouderopvang

In 2010 ontvingen 93 duizend ouders kinderopvangtoeslag voor het gebruik van gastouderopvang. Dat is ruim 35 duizend minder dan in 2009. Vorig jaar zijn nieuwe regels ingegaan voor de gastouderopvang. Dit heeft ertoe geleid dat veel ouders stopten met deze vorm van formele kinderopvang of hiervoor geen toeslag meer ontvingen.

Ouders met kinderopvangtoeslag

Ouders met kinderopvangtoeslag

Overige opvang groeit verder

De opvang voor 0-3-jarigen in een kinderdagverblijf blijft de meest gebruikte vorm van formele opvang. In 2010 ontvingen 316 duizend ouders hiervoor toeslag, ruim 15 duizend meer dan in 2009. De buitenschoolse opvang steeg met 20 duizend toeslagontvangers, tot 230 duizend in 2010. In totaal ontvingen 520 duizend ouders kinderopvangtoeslag voor de opvang van 814 duizend kinderen. Dit is nauwelijks meer dan in 2009.

Toeslagbedrag gemiddeld 5 600 euro

Inclusief de bijdragen van gemeenten en het UWV ontvingen toeslagontvangers gemiddeld 5 600 euro in 2010. Dat is bijna 100 euro minder dan een jaar eerder. De daling komt vooral door de verlaging van het maximum uurtarief in de gastouderopvang.

Eigen bijdrage ouders gemiddeld 1 600 euro

De toeslag is een gedeeltelijke tegemoetkoming op de totale kosten voor kinderopvang. In 2010 betaalden ouders die de toeslag ontvingen gemiddeld 1 600 euro zelf. Dat komt neer op een aandeel eigen bijdrage van 22 procent, evenveel als in 2009. Hierbij geldt dat hoe hoger het inkomen, hoe hoger het aandeel eigen bijdrage.

Eigen bijdrage naar hoogte van het besteedbaar inkomen, 2009*

Eigen bijdrage naar hoogte van het besteedbaar inkomen, 2009*

Veel toeslag naar hogere inkomens, ondanks hogere ouderbijdrage

Huishoudens met kinderopvangtoeslag en met een besteedbaar inkomen boven 75 duizend euro betaalden in 2009 gemiddeld 42 procent van de kosten zelf. Toch ontvingen zij in dat jaar gemiddeld 5 300 euro aan toeslag. Dat is niet veel minder dan gemiddeld. Het betreft vooral tweeverdieners met veel opvanguren en dus hoge opvangkosten.

Eigen bijdrage en uitgekeerde kinderopvangtoeslag, 2009*

Eigen bijdrage en uitgekeerde kinderopvangtoeslag, 2009*

Veel toeslag voor eenoudergezinnen

De eigen bijdrage voor de eenoudergezinnen bleef in 2009 beperkt tot 8 procent van de opvangkosten, ongeveer 600 euro op jaarbasis. Zij hadden in 2009 gemiddeld slechts 23 duizend euro te besteden en ontvingen 7 400 euro als compensatie voor de kinderopvangkosten.

Bart Huynen en Wim Bos

Bron: