Zoekresultaten

12 resultaten voor keyword:steekproeven
12 resultaten voor keyword:steekproeven

Een efficiënte selectiemethode voor auditsteekproeven

Statistieken, zoals totalen of gemiddelden van een doelvariabele, worden vaak gepubliceerd per deelpopulatie, dat wil zeggen uitgesplitst naar categorieën van een domeinvariabele (bijvoorbeeld...

Artikelen

CBS vermindert piekbelasting enquêtes voor bedrijven

Om kwalitatief goede statistieken te kunnen maken, heeft het CBS informatie nodig van bedrijven.

Artikelen

Effect herontwerp op maandcijfers beroepsbevolking

Het schatten van maandcijfers over de Nederlandse beroepsbevolking gedurende de overgang naar een nieuwe waarnemingsmethodiek.

Artikelen

Kwartaalcijfers over gezondheid met tijdreeksmodellen

Het schatten van kwartaalcijfers over de gezondheid in Nederland tijdens de Covid-19 pandemie met structurele tijdreeksmodellen.

Artikelen

Schatten consumentenvertrouwen met tijdreeksmodellen

Discussiepaper over het schatten van maandcijfers over het consumentenvertrouwen.

Artikelen

Tijdreeksmodellering mobiliteitstrends, 1999-2020

Discussiepaper over een methode om gedetailleerde trendschattingen over mobiliteit te maken gecorrigeerd voor methodebreuken

Artikelen

Wijzigingen in de Leefstijlmonitor Aanvullende Module Middelen 2020

In 2020 zijn er enkele wijzigingen opgetreden bij de dataverzameling van de Leefstijlmonitor Aanvullende Module Middelen. Deze publicatie beschrijft deze wijzigingen en het effect daarvan op de...

Publicaties

Schatten van kansendichtheden met neurale netwerken

Discussiepaper over een methode om op een parameter vrije manier de kansdichtheid van databronnen te bepalen.

Artikelen

Maandcijfers over de beroepsbevolking tijdens COVID-19

Discussiepaper over het schatten van maandcijfers over de beroepsbevolking gedurende de COVID-19 pandemie

Artikelen

Tijdsafhankelijke correlaties in state space modellen

Discussiepaper over een methode correlaties in multivariate state space modellen tijdsafhankelijk te schatten.

Artikelen

Tijdreeksmodellering mobiliteitstrends - update 2020

Discussiepaper over een methode om gedetailleerde trendschattingen over mobiliteit te maken gecorrigeerd voor methodebreuken

Artikelen

Een dynamisch factor model voor werkloosheidsstatistieken

Discussiepaper over een methode om een groot aantal hulpreeksen afkomstig uit big data bronnen te gebruiken bij het schatten van de maandelijkse werkloze beroepsbevolking.

Artikelen