Een dynamisch factor model voor werkloosheidsstatistieken

Omslag A dynamic factor model approach to incorporate Big Data in state space models for official statistics
Een dynamisch factor model om big data te gebruiken bij het schatten van maandelijkse werkloze beroepsbevolking.
Maandcijfers over de beroepsbevolking zijn gebaseerd op data verzameld via de Enquête Beroepsbevolking. Dit is een continue doorlopend steekproefonderzoek die de input vormt voor een tijdreeksmodel waarbij betrouwbare cijfers op maandbasis over de Beroepsbevolking worden geschat. In dit paper wordt onderzocht hoe de nauwkeurigheid van deze schattingen verder kan worden verbeterd door gebruik te maken van gerelateerde reeksen afkomstig uit Google trends en het geregistreerd aantal werklozen.