Maandcijfers over de beroepsbevolking tijdens COVID-19

Het schatten van maandcijfers over de beroepsbevolking gedurende de COVID-19 pandemie.
Maandcijfers over de beroepsbevolking zijn gebaseerd op de Enquête Beroepsbevolking en worden geschat met behulp van een multivariaat structureel tijdreeksmodel. De lockdown ten gevolge van de corona crisis heeft tot gevolg dat face-to-face data verzameling tijdelijk niet mogelijk was. Hierdoor ontstaan plotselinge veranderingen in de mode effecten in de uitkomsten. Daarnaast heeft de lockdown een sterk effect op de werkelijke ontwikkeling van de maandcijfers over de beroepsbevolking. In dit paper wordt beschreven hoe via een tijdreeksmodel het effect van de lockdown op de maandcijfers over de beroepsbevolking wordt gescheiden van de plotselinge verandering in de mode effecten ten gevolge van het wegvallen van face-to-face waarneming.