Effect herontwerp op maandcijfers beroepsbevolking

Thumbnail bij Publicatiereeks Discussion Paper
Het effect van een nieuw survey design voor de Enquête Beroepsbevolking op de maandcijfers over de beroepsbevolking.
Sinds 2010 publiceert het CBS cijfers over de Nederlandse beroepsbevolking op maandbasis. Hierbij wordt gebruik gemaakt van structureel tijdreeksmodel. De schattingen zijn gebaseerd op gegevens verzameld via de Enquête Beroepsbevolking. In 2021 is de steekproefopzet en de waarnemingsmethodiek van deze enquête veranderd. In deze publicatie wordt beschreven wat de effecten van dit herontwerp op de uitkomsten van de maandcijfers over de beroepsbevolking zijn en op welke manier hier in de schattingsmethodiek mee om wordt gegaan.