Een efficiënte selectiemethode voor auditsteekproeven

Statistieken, zoals totalen of gemiddelden van een doelvariabele, worden vaak gepubliceerd per deelpopulatie, dat wil zeggen uitgesplitst naar categorieën van een domeinvariabele (bijvoorbeeld opleidingsniveau of type economische hoofdactiviteit).
Het is belangrijk om deze domeinvariabelen te controleren op meetfouten. Een manier om dit te doen is door een steekproef uit de populatie te auditen, waarbij de steekproef representatief moet zijn voor de verdeling van de domeinvariabele. In de praktijk is er soms al een auditsteekproef beschikbaar die echter mogelijk selectief is. Het is dan efficient om zoveel mogelijk van deze eerder geaudite eenheden op te nemen in de definitieve steekproef. In dit rapport wordt een methode geïntroduceerd waarmee een representatieve auditsteekproef kan worden geselecteerd die zoveel mogelijk eerder geaudite eenheden hergebruikt, door de allocatie van de steekproef te beschouwen als een minimalisatieprobleem onder restricties.