Zoekresultaten

413 resultaten voor keyword:sociale uitkeringen
413 resultaten voor keyword:sociale uitkeringen

Pagina 1 van 17

Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand

Werkzame, werkloze en niet beroepsbevolking volgens internationale definitie naar geslacht en leeftijd

Cijfers

Minder mensen in de bijstand, maar wel iets meer jongeren

Eind juni 2023 ontvingen 396 duizend mensen tot de AOW-leeftijd een algemene bijstandsuitkering. Dat zijn er 6 duizend minder dan een jaar eerder. Het aantal jongeren tot 27 jaar met een...

Artikelen

Rapportage Waarschuwingen 2022

In dit rapport worden de resultaten beschreven van het onderzoek naar het aantal waarschuwingen dat door gemeenten is gegeven in 2022 in het kader van de Fraudewet en de Participatiewet.

Publicaties

Incassoratio vorderingen algemene bijstand, 2013-2022 (definitief)

Incassoratio terug- en boetevorderingen uit de algemene bijstand voor de instroomcohorten 2013 tot en met 2022.

Cijfers

Nog steeds minder dan 400 duizend mensen in de bijstand

Eind maart 2023 ontvingen 397 duizend mensen tot de AOW-leeftijd een algemene bijstandsuitkering. Al drie kwartalen op rij is het aantal bijstandsontvangers gelijk en ligt het op het laagste niveau...

Artikelen

Labour Market Policy Database, 2021

Deelname van personen aan verschillende uitkeringen en re-integratie- of participatievoorzieningen die zijn opgenomen in de Labour Market Policy Database.

Cijfers

Bijstand aan elders verzorgden en overig adreslozen, ultimo december 2020 en 2021

Deze tabellen bevatten cijfers over bijstandsuitkeringen aan elders verzorgden en overig adreslozen.

Cijfers

Incassoratio vorderingen algemene bijstand, 2013-2022 (voorlopig)

Incassoratio terug- en boetevorderingen uit de algemene bijstand voor de instroomcohorten 2013 tot en met 2022.

Cijfers

Aantal bijstandsontvangers in 2022 verder gedaald

Eind december 2022 kregen 394 duizend mensen tot de AOW-leeftijd een algemene bijstandsuitkering. Dat zijn er 14 duizend minder dan een jaar eerder, een daling van ruim 3 procent. In 2021 daalde het...

Artikelen

Stapeling en (multi)problematiek 2017-2021

Dashboard met de resultaten van onderzoek naar de stapeling van het gebruik van regelingen en voorzieningen en enkele vormen van problematiek in het sociaal domein in de jaren 2017 tot en met 2021.

Cijfers

Tabellen Bbz definitief, januari t/m maart 2022

Landelijke cijfers (definitief) over het aantal uitkeringen van personen met een uitkering in het kader van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz), Q1 2022

Cijfers

Wanbetalers zorgverzekering 2021 naar gemeente

De tabel bevat gegevens over wanbetalers Zorgverzekeringswet naar gemeente en verschillende kenmerken waaronder leeftijd, geslacht, migratieachtergrond en uitkeringen.

Cijfers

Personen met WW-uitkering; peilmoment baansituatie en WW-situatie

Arbeidsmarktpositie en werkhervatting van personen ingestroomd in de WW Leeftijd, peilmoment, arbeidsmarktpositie, instroomjaar

Cijfers

Aantal bijstandsontvangers onder de 400 duizend

Eind september 2022 ontvingen 396 duizend mensen tot de AOW-leeftijd een algemene bijstandsuitkering.

Artikelen

Arbeidsmarkt Oost-Gelderland, 2019-2021

Arbeids- en uitkeringssituatie van personen in Oost-Gelderland, naar gemeente en achtergrondkenmerken, 2019 en 2021.

Cijfers

Tabellen Tozo definitief, 2021

Landelijke cijfers (definitief) over het aantal personen met uitkeringen in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), 202

Cijfers

Studerende wajongers, 2017-2022

Tabellen over Wajongers die een opleiding volgen, naar studiejaar, startdatum Wajong, opleidingstype en leeftijd.

Cijfers

Bbz nader voorlopig, maart 2022

Landelijke cijfers (nader voorlopig) over het aantal uitkeringen van personen met een uitkering in het kader van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), maart 2022.

Cijfers

Bijstand, derde kwartaal 2022

Tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen.

Cijfers

Bbz definitief, oktober t/m december 2021

Landelijke cijfers (definitief) over het aantal uitkeringen van personen met een uitkering in het kader van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz), Q4 2021

Cijfers

Bbz voorlopig, maart 2022

Landelijke cijfers (nader voorlopig) over het aantal uitkeringen van personen met een uitkering in het kader van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), maart 2022

Cijfers

Vermogensonderzoeken in het buitenland 2020 en 2021

In dit rapport worden de resultaten beschreven van het onderzoek naar vermogensonderzoeken in het buitenland door gemeenten in 2020/2021.

Publicaties

Voorzieningengebruik en problematiek Haagse jongeren (2015-2020)

Gebruik sociale voorzieningen en sociale problematiek onder Haagse jongeren uitgesplitst naar jaar (2015-2020), leeftijd (16 tot en met 26 jaar) en woonwijk.

Cijfers

Tabellen Bbz nader voorlopig, januari 2022

Landelijke cijfers (nader voorlopig) over het aantal uitkeringen van personen met een uitkering in het kader van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), januari 2022

Cijfers

Overheid; sociale uitkeringen

Sociale uitkeringen door de overheid wettelijke uitkering en sociale voorziening

Cijfers