Zoekresultaten

28 resultaten voor keyword:sociale premies
28 resultaten voor keyword:sociale premies

Pagina 1 van 2

Overheidsfinanciën, vierde kwartaal 2022

In deze publicatie is naast de kerncijfers van de overheidsfinanciën in het vierde kwartaal ook aandacht voor de rentelasten in 2022, het eigen vermogen van gemeenten en de uitgaven aan...

Publicaties

Overheidsfinanciën, derde kwartaal 2022

In deze publicatie is naast de kerncijfers van de overheidsfinanciën ook aandacht voor zorguitgaven en de belasting- en premiedruk in Nederland en de EU.

Publicaties

Overheid; sociale uitkeringen

Sociale uitkeringen door de overheid wettelijke uitkering en sociale voorziening

Cijfers

Inkomsten uit sociale premies 6,1 miljard hoger in 2018

De premie-inkomsten van de sociale fondsen zijn gestegen van 101,9 miljard euro in 2017 naar 108,0 miljard euro in 2018.

Artikelen

Overheid; ontvangen sociale premies 1995-2017

Ontvangen premies al of niet ten laste van werkgevers. Naar fondsen en naar regeling.

Cijfers

Overheid; ontvangen belastingen 1995-2017

Belastingopbrengsten per belasting en ingedeeld naar belastingen op productie en invoer en belastingen op inkomen en vermogen, naar subsector

Cijfers

Opbouw binnenlands product (bbp); nr, 1969-2016

Bruto binnenlands product naar productiecomponenten, bestedingencategoriëen en inkomensbestanddelen, jaargegevens

Cijfers

Belasting- en premiedruk neemt toe

De ontwikkeling van de belasting- en premiedruk in Nederland in 2015

Artikelen

Nederland heft relatief veel belasting op arbeid, weinig op kapitaal

Een relatief groot deel van de Nederlandse belasting- en premieontvangsten is afkomstig van belastingen op arbeid. Nederland staat daarmee in de Europese Unie op de tweede plaats. De belasting op...

Artikelen

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur;(2000=100),1972-2014

Cao-lonen, contractuele loonkosten per maand en per uur en contractuele arbeidsduur; indexcijfers (2000=100) naar cao-sector en SBI'93.

Cijfers

Arbeid kost in Nederland gemiddeld 33 euro per uur

Per gewerkt uur zijn werkgevers in ons land gemiddeld 33,10 euro kwijt aan arbeidskosten (2012). Dat zijn alle kosten die gemoeid zijn bij het in dienst hebben van personeel: lonen, sociale premies,...

Artikelen

Inkomen huishoudens daalt verder

Huishoudens hebben in het eerste kwartaal van 2013 hun reëel beschikbaar inkomen zien afnemen met 2,6 procent ten opzichte van een jaar geleden. Dit is vooral het gevolg van de sterke inflatie.

Artikelen
Artikelen

Belasting- en premiedruk in de Europese Unie bijna 40 procent

In 2011 bedroeg de druk van belastingen en sociale premies in de Europese Unie gemiddeld 39 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Tussen de EU-landen zijn er echter grote verschillen.

Artikelen
Artikelen

Loonkostenstijging op laagste punt in twintig jaar

In 2010 stegen de loonkosten per arbeidsjaar met 1,4 procent. Dat is de laagste stijging sinds 1989. De afgelopen tien jaar was de stijging gemiddeld 3,3 procent per jaar.

Artikelen
Publicaties

Overheidstekort 5,3 procent in 2009

Het overheidstekort is in 2009 uitgekomen op 5,3 procent van het bbp. In 2008 was er nog een overschot van 0,7 procent van het bbp.

Artikelen
Artikelen
Publicaties
Publicaties
Publicaties