Toename betaalde belastingen en sociale premies

De som van door huishoudens betaalde belastingen en sociale premies steeg in 2005 met 3,2 procent tot 165,7 miljard euro. Terwijl de belastingen stegen, daalden de premies voor wettelijke sociale verzekeringen. Dat kwam vooral door lagere premies voor de Algemene ouderdomswet (AOW) en arbeidsongeschiktheid. Huishoudens betaalden in 2005 ruim 4 procent meer pensioenpremie dan in 2004. Deze stijging was ongeveer even groot als in 2004.