Zoekresultaten

8 resultaten voor keyword:slachtingen
8 resultaten voor keyword:slachtingen

Minder kalveren en varkens geslacht in tweede kwartaal

In Nederlandse slachthuizen zijn in het tweede kwartaal van 2020 minder kalveren en varkens geslacht dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Artikelen

Toename melkproductie na aanpassing zuivelbeleid

Sinds 2007 is meer melk aangevoerd bij de zuivelfabrieken in Nederland. In het seizoen 2014/2015 bedroeg deze melk melkaanvoer 12,6 miljard kilogram. Dit was in het seizoen 2006/2007 nog 10,7 miljard...

Artikelen

Schaalvergroting, specialisatie en concentratie in Nederlandse varkenshouderij

Nederland telde in 2014 ruim 12 miljoen varkens die werden gehouden op 5 duizend bedrijven. 35 jaar terug waren er nog 42 duizend bedrijven met ruim 10 miljoen varkens. Het aantal varkens per bedrijf...

Artikelen

Slacht van lammeren stabiliseert na jaren van afname

In 2012 zijn naar verwachting evenveel schapenlammeren geslacht als in 2011. In beide jaren zijn er ongeveer 475 duizend geslacht. Dat is iets meer dan in 2010 (466 duizend) maar nog flink lager dan...

Artikelen
Artikelen

Nederlander eet iets meer kippenvlees

In 2008 bestond een kwart van de totale vleesconsumptie van de Nederlander uit kippenvlees. Dit komt overeen met 21 kg. In 2003 werd nog gemiddeld 19 kg kippenvlees gegeten.

Artikelen

Meer runderen geslacht en minder varkens

In de eerste twee maanden van 2009 zijn er bijna vijf procent meer runderen geslacht dan in diezelfde periode een jaar eerder. Daarentegen verminderde het aantal varkensslachtingen met 15 procent.

Artikelen