Flinke afname slacht varkens, toename runderen

In januari tot en met april 2009 is het aantal varkensslachtingen met 13,6 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Hiermee kwam dit aantal slachtingen uit op ruim 4,4 miljoen. In gewicht was dit 407.143 ton en 12,8 procent minder dan een jaar eerder. De terugloop van het slachtgewicht was wat kleiner dan de vermindering in aantallen dieren wat betekent dat het gemiddeld gewicht per geslacht varken iets is gestegen.

In januari tot en met april 2009 is het aantal slachtingen van runderen met 7,0 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Hiermee kwam dit aantal slachtingen uit op bijna 627 duizend dieren. Het aantal slachtingen van kalveren (de grootste groep bij de runderen) steeg in deze periode met 5,4 procent tot bijna 456 duizend.

Bron: StatLine