Verwachting

Het aantal slachtingen van schapenlammeren in november en december 2012 is geschat op basis van de aantallen van de twee maanden die volgen op de maand met het offerfeest in voorgaande jaren.