Slacht van lammeren stabiliseert na jaren van afname

In 2012 zijn naar verwachting evenveel schapenlammeren geslacht als in 2011. In beide jaren zijn er ongeveer 475 duizend geslacht. Dat is iets meer dan in 2010 (466 duizend) maar nog flink lager dan in 2008 toen nog 614 duizend lammeren werden geslacht.

Aantal slachtingen van schapenlammeren per maand

2013-lammeren-slacht-g1

Piek in slachtingen door offerfeest

Het offerfeest zorgt ieder jaar voor een piek in het aantal slachtingen van lammeren. Ongeveer 15 procent van het totaal aantal slachtingen valt in de maand waarin het offerfeest gevierd wordt. Ook deze slachtaantallen zijn sinds 2008 jaar op jaar gedaald waarbij pas in oktober 2012 een kleine stijging optrad.

André Meurink

Bron: StatLine