Zoekresultaten

22 resultaten voor keyword:rundveestapel
22 resultaten voor keyword:rundveestapel
Artikelen
Artikelen

Structuurverandering in de rundveesector

In de periode 2000-2013 is het areaal grasland en groenvoedergewassen met 2 procent gedaald. Tegelijkertijd kromp de rundveestapel met 3 procent. Het aantal bedrijven daalde in een beduidend hoger...

Artikelen

Bedrijven per grootteklasse van het aantal melkkoeien

Bedrijven per grootteklasse van het aantal melkkoeien in Nederland en ook per provincie.

Cijfers

Landbouwbedrijven met meer dan 100 hectare cultuurgrond

De tabel geeft per bedrijfstype weer hoeveel bedrijven er zijn met meer dan 100 hectare landbouwgrond in de periode 2010-2019

Cijfers

Meer melkvee, forse toename melkproductie

Het aantal melkkoeien is toegenomen van 1,07 miljoen in 1910 tot 1,63 miljoen op 1 april 2015. De melkproductie is veel sterker toegenomen, door verdergaande intensivering van het weidebedrijf,...

Artikelen
Artikelen

Opnieuw minder koeien en meer geiten

Nederland telde op 1 april 2018 bijna 4 miljoen runderen,4 procent minder dan een jaar eerder.

Artikelen

Kleine krimp rundveestapel

Nederland telde op 1 april 2019 bijna 3,8 miljoen runderen.

Artikelen

Melkkoeien en melkgeiten per grootteklasse, 2000-2019

De tabel geeft een per grootteklasse aan hoeveel melkkoeien en melkgeiten er worden gehouden in de Nederlandse landbouw.

Cijfers

Rundveestapel stabiel

Op 1 april 2010 waren er bijna 4 miljoen runderen op 32,8 duizend landbouwbedrijven. Gemiddeld is dat 121 dieren per bedrijf. De rundveestapel is opgebouwd uit 2,7 miljoen stuks melkvee (vooral...

Artikelen

Iets kleinere veestapel, wel meer geiten

Op 1 april 2012 telde Nederland 3,9 miljoen runderen, 12,2 miljoen varkens, 95,0 miljoen kippen, 0,4 miljoen geiten en 1,0 miljoen schapen op landbouwbedrijven. Alleen de geitenstapel groeit nog.

Artikelen

Opslagcapaciteit dierlijke mest 2010

In 2010 beschikte 95 procent van de melkvee- en varkensbedrijven in ons land over een opslagcapaciteit voor op het bedrijf geproduceerde drijfmest van 6 maanden of langer.

Artikelen

Minder rundvee

Het aantal runderen op 1 april 2011 is ten opzichte van een jaar eerder met 3 procent afgenomen tot 3,9 miljoen. De daling van 107 duizend dieren betrof zowel het melk- en fokvee als het vlees- en...

Artikelen

Krimp in aantal bedrijven met varkens

et aantal bedrijven met varkens is met 12,0 procent afgenomen van ruim 4 duizend in 2019 naar 3,6 duizend in 2020. De varkensstapel is gekrompen met 1,2 procent naar ruim 12 miljoen varkens.

Artikelen

Meer geiten, minder varkens en runderen

Het aantal geiten in Nederland is in 2019 opnieuw gestegen

Artikelen

Faillissementen in de landbouw, 2011

Kwartaalcijfers aantal faillissementen in de landbouw tot en met 2011 tweede kwartaal.

Cijfers

Lichte toename aantal melkkoeien

In 2009 telde Nederland 20 duizend boerderijen met melkkoeien, 18 duizend daarvan hebben zich gespecialiseerd in het houden van melkvee. Op deze gespecialiseerde bedrijven is bijna 95 procent van...

Artikelen

Nauwelijks minder melkkoeien in 2022, wel minder varkens

Het aantal melkkoeien in Nederland is in 2022 met 1,57 miljoen nagenoeg gelijk gebleven. Vergeleken met vijf jaar geleden lag het aantal 7 procent lager.

Artikelen

Rundveestapel nauwelijks gewijzigd

De rundveestapel is in 2022 ten opzichte van een jaar eerder met 3,8 miljoen runderen nagenoeg gelijk gebleven.

Artikelen

Minder koeien en meer geiten bij landbouwtelling

Nederland telde op 1 april 2017 ruim 4 miljoen runderen.

Artikelen