Zoekresultaten

19 resultaten voor keyword:rundveestapel
19 resultaten voor keyword:rundveestapel

Ruim 8 procent minder schapen in 2023

Hoeveel dieren waren er in de landbouw volgens de telling van december 2023? Hoeveel meer of minder waren dat vergeleken met een jaar eerder? In het bijzonder: hoeveel minder schapen waren er o.a....

Artikelen

Nauwelijks minder melkkoeien in 2022, wel minder varkens

Het aantal melkkoeien in Nederland is in 2022 met 1,57 miljoen nagenoeg gelijk gebleven. Vergeleken met vijf jaar geleden lag het aantal 7 procent lager.

Artikelen

Rundveestapel nauwelijks gewijzigd

De rundveestapel is in 2022 ten opzichte van een jaar eerder met 3,8 miljoen runderen nagenoeg gelijk gebleven.

Artikelen

Krimp in aantal bedrijven met varkens

et aantal bedrijven met varkens is met 12,0 procent afgenomen van ruim 4 duizend in 2019 naar 3,6 duizend in 2020. De varkensstapel is gekrompen met 1,2 procent naar ruim 12 miljoen varkens.

Artikelen

Meer geiten, minder varkens en runderen

Het aantal geiten in Nederland is in 2019 opnieuw gestegen

Artikelen

Kleine krimp rundveestapel

Nederland telde op 1 april 2019 bijna 3,8 miljoen runderen.

Artikelen

Opnieuw minder koeien en meer geiten

Nederland telde op 1 april 2018 bijna 4 miljoen runderen,4 procent minder dan een jaar eerder.

Artikelen

Minder koeien en meer geiten bij landbouwtelling

Nederland telde op 1 april 2017 ruim 4 miljoen runderen.

Artikelen

Meer melkvee, forse toename melkproductie

Het aantal melkkoeien is toegenomen van 1,07 miljoen in 1910 tot 1,63 miljoen op 1 april 2015. De melkproductie is veel sterker toegenomen, door verdergaande intensivering van het weidebedrijf,...

Artikelen

Structuurverandering in de rundveesector

In de periode 2000-2013 is het areaal grasland en groenvoedergewassen met 2 procent gedaald. Tegelijkertijd kromp de rundveestapel met 3 procent. Het aantal bedrijven daalde in een beduidend hoger...

Artikelen

Iets kleinere veestapel, wel meer geiten

Op 1 april 2012 telde Nederland 3,9 miljoen runderen, 12,2 miljoen varkens, 95,0 miljoen kippen, 0,4 miljoen geiten en 1,0 miljoen schapen op landbouwbedrijven. Alleen de geitenstapel groeit nog.

Artikelen

Opslagcapaciteit dierlijke mest 2010

In 2010 beschikte 95 procent van de melkvee- en varkensbedrijven in ons land over een opslagcapaciteit voor op het bedrijf geproduceerde drijfmest van 6 maanden of langer.

Artikelen

Minder rundvee

Het aantal runderen op 1 april 2011 is ten opzichte van een jaar eerder met 3 procent afgenomen tot 3,9 miljoen. De daling van 107 duizend dieren betrof zowel het melk- en fokvee als het vlees- en...

Artikelen

Rundveestapel stabiel

Op 1 april 2010 waren er bijna 4 miljoen runderen op 32,8 duizend landbouwbedrijven. Gemiddeld is dat 121 dieren per bedrijf. De rundveestapel is opgebouwd uit 2,7 miljoen stuks melkvee (vooral...

Artikelen

Lichte toename aantal melkkoeien

In 2009 telde Nederland 20 duizend boerderijen met melkkoeien, 18 duizend daarvan hebben zich gespecialiseerd in het houden van melkvee. Op deze gespecialiseerde bedrijven is bijna 95 procent van...

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen